RUDYARD KIPLING
IF
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don't deal in lies,
Or, being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;
If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with triumph and disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build 'em up with wornout tools;
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on";
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings - nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run -
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man my son!

Vietnamese translation by Huỳnh Anh Trần
NẾU...

Nếu con thấy công trình xây dựng,
Suốt cuộc đời thành khói mây bay,
Chẳng buồn buông nửa lời than thở,
Gom tro tàn dựng lại hoài mơ.
Nếu đã mất thiên thu tình sử,
Mà chẳng buông một tiếng thở dài,
Con biết làm người tình vĩnh cữu,
Tuy chẳng thành một kẻ tình si.
Sống cuộc đời cương thường nghiã khí,
Nhưng trong lòng còn lắm dịu dàng,
Với muôn người giàu lòng nhân ái,
Đầy vị tha trên cỏi trần ai,
Trọng đời sống giáo điều nghi lể,
Con sống đời ân nghiã vẹn bề.
Dù người đời oán ân thua đủ,
Con vẫn yêu,vẫn chống hận thù.
Dù người đời giáo điều buông thả,
Con một lòng noi bước vĩ nhân.
Dù biết người thế gian man trá,
Người dối gian,con vẫn chân thành.
Nếu con hiểu thói đời gian xảo,
Đổi thay lời chân chính từ tâm,
Lời chân thành làm lời gian dối,
Khiến sai lầm,chấp nhất,phân tranh.
Lời chân chính tâm tư tạc dạ,
Lời tiểu nhân,con bỏ ngoài tai.
Nếu con biết làm người dân giã,
Đạo quân thần bảo trọng phân minh,
Thương bạn quý như người thân thuộc,
Nhưng không dành tình của riêng ai,
Chẳng chùng bước,làm người thua cuộc,
Chí làm trai,gầy dựng công danh.
Nếu con biết nghỉ suy,tâm định,
Trọng cương thường,trung thực,thẳng ngay,
Biết mơ mộng,biết điều phải trái,
Nhưng chuyện đời,thực tế không quên,
Trong gian nan,con thuyền lèo lái,
Trên đường đời,đạo nghĩa vững bền.
Con biết sống cuộc đời mẩu mực,
Chẳng dạy đời,chẳng tưởng hơn người.
Nhìn thói đời,xét điều hư thực,
Lời phân minh,man mác tình người,
Xem thành bại lẻ thường lý trí,
Xem cả hai đồng vật vô tri.
Trong phiền não,điêu tàn,khổ cực,
Giữ niềm tin,giữ trí anh minh,
Khi mọi nẻo mịt mờ vô định,
Lắng hận thù,giúp đở sinh linh.
Thì con hởi,mênh mông đời sống,
Con huy hoàng ngự trị muôn nơi,
Và hơn cả ngai vàng,danh vọng,
Con là người quân tử,con ơi !
French Translation by ANDRÉ MAUROIS
Si...

Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir;
Si tu peux être amant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d'un seul mot;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi ;

Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;
Rêver, mais sans laisser le rêve être ton maître,
Penser sans n'être qu'un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent;
Si tu sais être bon, si tu sais être sage
Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire,
Tu seras un homme, mon fils.
Back