Nguyễn Thanh Nam
Let'S Go Back To Saigon
         When each spring returns to Vietnam, we again remember the place called Sài Gòn, which by itself carries a full meaning without being associated to capital or city. The two words Sài Gòn are imprinted in the Vietnamese minds and even recognizable by foreigners by the word Saigon without diacritics... to the point that everybody writes it as a single word "SAIGON."

         No one knows how many essays have been written by students about Saigon and how many poets, musicians have written about Saigon. Saigon lies by the river of the same name, romantic, irreverent, and special.

         Let's settle down and try to understand the simplicity with which the Vietnamese view their lovely Saigon.

         "Where are you heading to?"
         "Saigon."
         "Where are you going grandma?"
         "To Saigon."
         "Where do you come from?"
         "Saigon."

         Saigon by itself is enough. But for the last 36 years, Saigon has lost its name, which has been replaced by that of Ho Chi Minh. Saigon, pitiful, indignant, resentful sobs along with the words in the song "Good Bye Saigon:"
         "...I lost you. You lost your name."

         Vietnamese communists are proud of the appellation Ho Chi Minh City. The latter is both long and strident: it always has to go with the word city. Without it, it could lead to disaster. Because Hanoi when called up refers to the city Hanoi, but when Ho Chi Minh is called no one understands what it means.

         We now invite the Vietnamese communists to check whether the name Ho Chi Minh should be kept or returned to Saigon. If they decide to keep the name, they should enjoy the stories that have been passed on from one person to another--temporarily designated as oral popular stories--and pretend it is a polling.

         1. Let's talk about social vices.
         -People often talk about "Saigon hooligans." Let's change it to "Ho Chi Minh hooligans."
         -In the past, there are not many of them; the city now has plenty of them. "Saigon prostitutes" is changed to "Ho Chi Minh prostitutes."
         -If you go to Saigon, beware of dogs; they are ferocious. "Saigon dog" is changed to "Ho Chi Minh dog."
         -Pimps were not frequently seen in the past; now beware of them. "Saigon pimp" is changed to "Ho Chi Minh pimp."

         2. Let's talk about people.
         When dealing with popular talk, shortcut used without syntax or grammar is easily understandable.
         -Where did you marry your wife? Marry Saigon wife. Marry Saigon wife is changed to "Marry Ho Chi Minh wife."
         -Where did you buy your chicken? Buy Saigon chicken. Buy Saigon chicken is changed to "Buy Ho Chi Minh chicken."
         -Car hits Saigon is changed to "car hits Ho Chi Minh" (car hit or car accident)
         - Saigon dog meat is good. Saigon dog meat is changed to " Ho Chi Minh dog meat."
         -Saigon heat causes sweating is changed to "Ho Chi Minh heat causes sweating."
         -The strong wind causes Saigon houses to fall. Change to "Ho Chi Minh house to fall."
         And there are more and more...

         Let's all, using popular talk, replace Saigon with the so-called Ho Chi Minh so that the 82 million Vietnamese could enjoy competing in popular talk and having a real laughing spell--termed as popular laugh.

         Even headstones wear off in a hundred years
         In a thousand years, mouth talks will persist.

         This will make the communists understand the strength of the people. Who has changed Saigon's name? Now they have to withstand "a man's stick hitting his own back."

         Geographic sites like Hue, Hanoi, Nha Trang, Vung Tau, Can Tho, Ca Mau...maybe all the sites in Vietnam can be called by their names and people understand right them away without having to add city or province. Therefore, what the heck Ho Chi Minh by itself means? We can smile until tears run down.

Hay tro lai Saigon di
         Mỗi mùa xuân về trên quê hương Việt Nam, chúng ta lại nhớ đến địa danh Sài Gòn. Sài Gòn, tự nó đã đầy đủ ý nghĩa. Không cần phải thêm thủ đô hay thành phố gì cả. Hai chữ Sài Gòn đã in sâu vào từng tâm hồn của ngưòi dân Việt Nam mà còn quen thuộc với người ngoại quốc với tên gọi không có dấu: "Saigon". ... Để rồi từ đó mọi người đều có thể viết chữ Sài Gòn dính liền lại với nhau mà không bỏ dấu "SAIGON."

         Không biết bao nhiêu bài luận văn của các em học sinh từ tiểu học đến trung học tả về Saigon. Không biết bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ viết về Saigon. Saigon nằm soi mình bên dòng sông cùng tên Saigon, thật lãng mạng và kêu ngạo cùng tuế nguyệt. Chúng ta hãy lắng động tâm hồn để tìm về sự mộc mạc của người Việt Nam đối với Saigon thân yêu.

         1. Thưa cô đi đâu?
         - Saigon.
         2. Bà ngoại đi đâu?
         - Lên Saigon.
         3. Mầy từ đâu về?
         -Từ Saigon.

         Chỉ cần một chữ Saigon là đầy đủ rồi. Nhưng trong 36 năm qua, Saigon bị mất tên, bị thay thế bằng tên của nhân vật Hồ Chí Minh. Sàigon ngậm ngùi tức tưởi, thổn thức với lời ca trong bài Vĩnh Biệt Saigon: "...ta mất người như người đã mất tên...". Người Cộng Sản Việt Nam rất lấy làm hãnh diện với cái gọi thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên nghe vừa dài vừa chói tai, lúc nào cũng phải them chữ "thành phố". Nếu thiếu chữ "thành phố" thì nguy to. Bởi vì kêu Hà Nội thì ai cũng hiểu là điạ danh Hà Nội, nhưng kêu Hồ Chí Minh khơi khơi thì có khi người ta không biết kêu cái quái gì?

         Bây giờ xin mời những người Cộng Sản Việt Nam cùng chia xẽ có nên để tên Hồ Chí Minh hay nên trả tên lại cho Saigon. Nếu quí vị nhất định khư khư giữ nguyên tên Hồ Chí Minh, thì nên cùng thưởng thức những mẫu chuyện và truyền khẩu từ ngưòi này sang người khác, từ nơi này sang nơi khác mà tạm gọi là truyền khẩu dân gian, hãy xem như một cuộc trưng cầu dân ý có được không?

         1. Bây giờ nói về tệ nạn xã hội:
         - Người ta thường kêu là "Du Đãng Saigon" nay xin sửa lại: "Du Đãng Hồ Chí Minh"
         - Saigon ngày xưa ít thấy bây giờ Saigon nhiều quá. "Đĩ Saigon" xin đổi lại là "Đĩ Hồ Chí Minh"
         - Đi Saigon nhớ coi chừng chó, chó Saigon dữ lắm. "Chó Saigon" xin đổi lại là "chó Hồ Chí Minh dữ lắm"
         - Saigon ngày xưa ít thấy mấy thằng điếm bây giờ phải coi chừng mấy thằng điếm. 'Điếm Sàigon" xin đổi lại là "Điếm Hồ Chí Minh".

         2. Bây giờ nói về dân gian:
         Khi nói đến dân gian thì không phải như viết văn chương, chỉ nói tắt hiểu là được. Không cần chính tả hay văn phạm.
         - Mầy lấy vợ ở đâu? dạ em lấy vợ Saigon. "Lấy vợ Saigon" xin đổi lại là "Lấy vợ Hồ Chí Minh."
         - Chị mua gà ở đâu? mua gà Saigon. Gà Saigon xin đổi lại là "Gà Hồ Chí Minh."
         - Đi Saigon nhớ coi chừng chó, chó Saigon dữ lắm. "Chó Saigon" xin đổi lại là "chó Hồ Chí Minh dữ lắm"
         - Má ơi lên coi truyền hình kìa xe đụng ghê lắm. Xe đụng chỗ nào? Xe đụng Saigon. Xe đụng Saigon xin đổi lại là "xe đụng Hồ Chí Minh."
         - Thịt chó Saigon ăn ngon quá. Thịt chó Saigon xin đổi lại là "thịt chó Hồ Chí Minh."
         - Đừng làm giả đồ của Pháp bị bắt đó nghe. Vỏ Paris, ruột Saigon là phạm pháp. Xin đổi là: "Vỏ Paris, ruột Hồ chí Minh".
         - Saigon nóng đổ mồ hôi, xin đổi lại là "Hồ Chí Minh nóng đổ mồ hôi".
         - Saigon nóng muốn lột quần lột áo. Xin đổi là "Hồ Chí Minh nóng muốn lột quần lột áo".
         - Đi Saigon thì phải mua giầy da Saigon. Xin đổi lại "Giầy da Hồ Chí Minh"
         - Gió thổi mạnh quá nên nhà Saigon bị sập. Xin đổi lại 'nhà Hồ Chí Minh bị sập'.

         Và còn nhiều nhiều lắm lắm...Hãy cùng nhau qua truyền khẩu dân gian để thay thế cái gọi là Hồ Chí Minh vào "Saigon" để cả 82 triệu người dân Việt Nam có dịp thi thố tài văn chương dân gian của mình để có những trận cười hả hê mà người ta gọi là chuyện cười dân gian.
         Trăm năm bia đá cũng mòn,
         Ngàn năm bia miệng vẩn còn trơ trơ

         Để người cộng sản Việt Nam hiểu được sức mạnh của quần chúng. Ai đã đổi tên Saigon? Bây giờ họ phải gánh chịu "gậy ông đập lưng ông". Các địa danh như, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau...Mà hình như tất cả các điạ danh ở Việt Nam chỉ cần nói tên là người ta hiểu được liền đâu cần phải thêm chữ: thành phố hay tỉnh... Vây nói khơi khơi Hồ Chí Minh thì là cái con khỉ khô gì? Thật là cười ra nước mắt.