TRANG
TUAN DUC NGUYEN
         Em là một trang
         Em là ngàn trang
         Em là trang tình sử
         Của đời lạc lõng
         Của phút si mê
         Của ngón tay ân cần
         Không chỗ đặt

         Em là ngàn trang
         Em là một trang
         Em là trang huyền thoại
         Ghi chuỗi cười dài
         Ghi lời rụt rè
         Ghi ánh mắt thèm thuồng
         Không ai nghe

         Em một trang giấy trắng xé thành ngàn trang giấy mầu
         Tàn lá mùa thu loang thành triệu lá đỏ vàng nâu
         Từng mây mùa đông nát thành tỷ hột tuyết lả lơi
         Đồng cỏ mùa xuân rơi thành vạn cánh hoa rã rời
         Cơn nắng hạ xoi từng lỗ chân lông kẻ trần truồng

         Ngàn mảnh tình
         Triệu hơi thở
         Vạn ước mơ
         Chép xuống
         Nửa trang đời vô tận
         Và Em

        Please read the rest of the story in THE SORROWS OF WAR AND PEACE.
Back