BO VIEN TÂY BAN NHA
Thach Ngoc Truong
         Ông khách Việt du lịch quanh trái đất.
         Tây Ban Nha, người đấu vật với bò,
         Ông dừng chân tại một tiệm ăn to
         Một buổi tối khi kiến bò trong bụng.

A Vietnamese travels around the world
In Spain, where man fights against bull
He stops at a large restaurant
One night when his stomach gnaws him.

         Ông không biết thức ăn nào thông dụng,
         Nhìn bàn bên, một đĩa đựng bò viên,
         To gồ ghề như hai qủa đào tiên,
         Ông chỉ tay gọi ngay liền một đĩa.

He does not know what is common there
On the next table, he sees a plate of meatballs
As big as apples
He immediately ordered one of the plates.

         Người hầu bàn vội nhanh nhảu giải nghĩa:
         "Mỗi cuối tuần có một đĩa thôi ông,
         Bò viên làm khi cuộc đấu đã xong,
         Nếu còn thích tuần sau ông trở lại."

The server immediately told him
We serve only one plate each weekend, Sir
Meatballs are served only after the fight
If you still like it, come back next weekend.

         Một tuần sau người lữ hành trở lại,
         Ngồi rung đùi, ông chờ mãi bò viên.
         Khi người hầu dọn spaghetti lên,
         Hai cục thịt vừa bằng viên bi nhỏ.

The traveler returns the following weekend
Shaking his legs, he waits for his meatfballs.
When the server brings spaghetti over
He found the two meatfballs quite small.

         Ông khách Việt bỗng mặt mày nhăn nhó:
         "Thấy nhỏ con, dọn cho có hay sao?"
         Anh hầu bàn: "Xin ông hiểu thế nào,
         Người đấu chết thì làm sao ra lớn?"

Frowning his face, he asks:
Because I'm small, you serve me small portions?
The server explains: "Please understand
Fighter having lost, can't have them bigger."

        Please read the rest of the story in REMEMBERING SAIGON.
Back