Mai Về
  Thuy Tien Nguyen        
  Mai về thăm lại phố xưa         
Con đường quen thuộc chiều mưa năm nào         
Ta nghe hồn bỗng lao đao         
Bao nhiêu yêu dấu ngã nhào trong tim         

Nắng chiều nghiêng bóng im lìm         
Dòng sông lượn khúc đi tìm lãng quên         
Bên bờ cây cỏ muộn phiền         
Úa vàng một mối oan khiên ngậm ngùi         

Hồn ta một nỗi rối nùi         
Lẫn trong uẩn khúc một thời đã qua         
Ta về tìm lại trong ta         
Gói bao kỹ niệm ngọc ngà mang theo         

Mình ta đứng giữa cheo leo         
Lắng nghe trống vắng vang reo trong hồn         
Quãng đời tưởng đã vuì chôn         
Bỗng dưng chợt nhớ còn hơn bao giờ ...         

RETURN  
Thuy Tien Nguyen  
         I will visit my old street to morrow,
         The familiar road under the rain of years ago,
         Suddenly I feel my soul vacillate
         And so many affections tumble into my heart.

         Rays of sunset descend quietly
         The river winds its way into oblivion,
         On its bank, the sorrowful vegetation
         Turns yellow green grieving in commensuration.

         My soul is entangled into a skein
         Lost in the mystery of the foregone past,
         I return to look inside myself
         For the memories I brought along with me.

         I will be standing alone by the precipice
         Listening to the emptiness resonate in my mind
         I thought this part of my past has been buried
         But it comes out clearer than ever...

 

  Tan Tác
  Thuy Tien Nguyen        
  Em vừa đọc những dòng thơ Tan Tác         
Vừa nghe lòng em tan nát rơi theo         
Giọt lệ nào thương xót cho quê nghèo         
Giọt còn lại thương anh hơn tất cả         
Em cứ ngỡ đời em đau khổ quá         
Nhưng so ra thì có xá chi đâu         
Em cứ ngỡ mình vượt bao bể dâu         
Nhưng cũng chẳng thấm đâu mà kể lể         
Anh trải qua bao khổ đau trần thế         
Những thở than chưa hề hé một lời         
Trong ầm thầm anh gạt giọt lệ rơi         
Hầu gột xóa đi một trời hờn oán         
Những thuyết lý của Lê-Nin, Các-Mác         
Cũng còn thua chiến lược Bác chủ trương         
Lấy máu xương anh em nhuộm chiến trường         
Tan da thịt tiếc thương gì đồng chủng         
Khốn khổ lao tù chìm sâu đôi mắt trũng         
Trĩu trên vai anh gánh vác giang sơn         
Chí nam nhi anh chỉ muốn làm tròn         
Để không thẹn làm người con nước Việt         
Em vẫn biết lòng anh còn tha thiết         
Khi quê Mẹ đang rên xiết từng đêm         
Thì làm sao anh ngủ giấc cho yên         
Khi dân chủ, nhân quyền còn đói khát         
Em thương anh đã quá nhiều mất mát         
Đã thiệt thòi dâng hiến cả đời trai         
Đã hy sinh hạnh phúc lẫn hình hài         
Và luôn cả những chuổi ngày còn lại         
Em thương anh và thương không ngần ngại         
"Thương khi em chưa biết anh là ai" *         
Cũng chỉ vì em yêu những chàng trai         
Đặt tổ quốc tương lai trên vai áo         
Kiếp viễn xứ ta mang cùng hoài bảo         
Mơ một ngày cùng trở lại quê xưa         
Ngắm tre xanh xào xạc theo gió đưa         
Nhìn đồng lúa được mùa trong nắng mới         
Em chắp tay khấn Trời cao vời vợi         
Ban cho anh niềm mong đợi bao ngày         
Và cho em một lần yêu đắm say         
Dù tan tác vẫn yêu anh say đắm         

NJ-Oct2006         
(Gỏi đến những người đã tững khoác áo chiến vì tổ quốc VNCH)         
* (Ý thơ của Diệu Hương - Không cần biết em là ai)         
IN DISARRAY  
Thuy Tien Nguyen  
         While reading your verses "In disarray"
         I feel my broken heart in pieces falling
         Which teardrop I have to mourn our poor country?
         The remaining tear, more than anything else, is for you.
         I always thought I suffered so much in my life
         But compared to yours it is nothing.
         I thought of such changes my life could bring
         But next to yours they are just meaningless things.
         You lived through so much suffering on this earth
         And never whispered a complaint, not even a sigh,
         In silence you wipe your tears,
         To clear up hatred that fills up your sky.
         Lenin and Marx' theories
         Are nothing compared to Uncle Ho's strategies
         Of using brethren's blood to dye battlefields in red,
         Without feeling qualms about shattered lives of our compatriots.
         Prison's misery makes your eyes sunken and soulless,
         On your shoulders weighs the burden of our motherland,
         You just want to fulfill your man's duties
         To be the blameless and proud son of our country.
         I know you still hold our native land very dear,
         When it's still moaning in pain every night,
         How can your sleep be quiet
         When our people are craving for democracy and human rights?
         I love you because you have suffered so many losses
         Willing to sacrifice all your youth,
         Part of your body, all of your happiness,
         And also the remaining of your time.
         I love you and love you without hesitation
         "I love you even though I don't know who you are".
         Because I love young men
         Who carry our country on their shoulders.
         In our exile we nourish a dream
         Of going back home some day
         To watch the bamboo leaves rustle in the winds,
         The good paddy harvest maturing under the new sunlight.
         I join my hands and pray Heaven high above
         To grant you what you have waited for so long
         And to me for once the chance of loving you passionately,
         Because I love you even when you are "in disarray".

         Translated by Hien Van Ho

 
        Please read the rest of the story in REMEMBERING SAIGON.
Back