Provided by Phuoc Pham
VIETNAM 1889

Những hình ảnh rất sinh động về Việt Nam thời thuộc địa dưới đây được giới thiệu trong tạp chí “Thế giới”, xuất bản năm 1889 tại Pháp.
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-03.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/red.png
Các tay súng An Nam.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-01.jpg
Các quý tộc hút thuốc phiện.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-02.jpg

Những phạm nhân chờ xét xử.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-11.jpg
Áp giải phạm nhân ra pháp trường.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-14.jpg
Đao phủ đã sẵn sàng.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-15.jpg
Thi thể được đưa vào giỏ và đem chôn.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-04.jpg
Phụ nữ An Nam trong trang phục ngày hội.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-05.jpg
Dịch vụ lấy ráy tai dạo.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-06.jpg

Các công chức người Pháp tụ tập trên đường phố Hà Nội.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-07.jpg
Một con phố Hà Nội

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-08.jpg
Pháo hạm Claparède Eclair, được sử dụng trong cuộc chinh phục Đông Dương.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-09.jpg
Các mặt hàng gỗ mỹ nghệ được bày bán.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-10.jpg
Một đám tang của giới quý tộc.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-12.jpg
Điểm trông trẻ của nông dân.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-13.jpg
Thầy và trò trong một ngôi trường.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-16.jpg
Nghi lễ trong đám cưới.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-17.jpg
Bữa cỗ dành cho các võ quan trong một ngôi đình.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-18.jpg

Một trò đỏ đen bằng các đồng xu trên đường phố.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-19.jpg
Thầy bói mù đi hành nghề.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-20.jpg
Một vị quan với các tùy tùng.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-21.jpg
Quân Pháp đóng trại tại một ngôi chùa lớn.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-22.jpg
Hai thợ rèn làm việc.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-23.jpg
Nhà thờ ở Nam Định.

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/12/Vietnam-1889/REDSVN-Vietnam-1889-24.jpg
Cuộc gặp mặt của các học giả.

 

Theo KIẾN THỨC / BELLE INDOCHINE