EDITORIAL NOTE: Erected in central Saigon by the Republican government of South Vietnam in the ?1960s, it was one of the characteristic South Vietnamese city landmarks. It stood on the Duy Tan roundabout close to the Saigon Law School and across the street from the University of Saigon. It exhibited a steel turtle on the carapace of which stood a stele on which were inscribed names of the countries that had supported South Vietnam during the war (see picture).
When the communists conquered Saigon, they blew the turtle and stele up then blamed it on insurgent forces. As of today, the Turtle Monument still stands there but without the turtle and stele.
The Turtle Monument

Hồ Con Rùa Duy Tân lúc chưa bị phá nổ

http://i184.photobucket.com/albums/x38/xlarges/7653453460_a8733be234_o.jpg

Có nhiều người và nhất là giới trẻ hiện nay muốn biết hình thù Con Rùa vì ngày nay nó không còn nữa .Con Rùa trông hình thù bệ vệ to lớn giống như được đúc bằng đồng nhưng thiệt sữ được làm bằng mấy lá đồng cán mỏng, khung sườn của nó được làm bằng thép và bọc mấy tấm đồng này lên .Hình thức làm tương tự Tượng Nữ Thần Tự Do tại Mỹ .Trên lưng con rùa có ghi tên những Quốc Gia đã viện trợ cho Vietnam trong thời kỳ đó

"Trên lưng con rùa có ghi tên những Quốc Gia đã viện trợ cho Vietnam trong thời kỳ đó," vậy thì con rùa bị nổ chắc do tụi nó làm. Vậy mà tụi nó đổ thừa là các thế lực phản động phá hoại gây nổ (?). Đúng là bọn nói láo.

Việc đặt mìn để phá con rùa này do Việt cộng làm phải nói thẳng như vậy việc này do họ dàn dựng lên rồi họ tuyên truyền xuyên tạc nào là do các thế lực thù địch phản động sau khi đặt mìn phá hoại hồ con rùa tên nhà báo công an Huỳnh Bá Thành viết sách tuyên truyền với tựa đề : vụ án hồ con rùa . Chỉ có những kẻ ngây thơ khờ khạo mới tin những điều họ tuyên truyền .

(Chôm còm theo nguồn)

http://i184.photobucket.com/albums/x38/xlarges/7653449266_5515c8bebc_o.jpg

http://i184.photobucket.com/albums/x38/xlarges/7653444810_17ce6678a8_o.jpg

http://i184.photobucket.com/albums/x38/xlarges/6187355383_18f806d53d_o.jpg

http://i184.photobucket.com/albums/x38/xlarges/6187354847_71cd5bc199_o.jpg

Và chung quanh Hồ con rùa ngày nay thì 'toàn nồi cơm điện'
nghe nói VC cho xây Hồ Con Khỉ sao bây giờ không thấy nữa?

http://farm7.staticflickr.com/6156/6258980193_2d4c848c68_b.jpg