Trại tù binh Phú Quốc thời VNCH

(nguồn ảnh: Flickr- manhhai)

http://baovecovang.wordpress.com/2012/09/13/trai-tu-binh-phu-quoc-thoi-vnch/

Xem xong sẽ hiểu tại sao lại có câu “Nói láo như vẹm”“bịa đặt trắng trợn” của Cộng sản Bắc Việt .

1- Trại tù binh Phú Quốc 1973: tòan cảnh khu trại giam.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0011.jpg?w=468&h=350

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image002.jpg?w=468&h=364

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0031.jpg?w=468&h=364

Hàng rào kẽm gai bảo vệ xung quanh trại kỷ luật.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0041.jpg?w=468&h=350

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image005.jpg?w=468&h=354

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0061.jpg?w=468&h=350

Trại tù binh Phú Quốc lúc chiều tối với đèn chiếu sáng an ninh.

2- Quân cảnh và hàng rào an ninh bảo vệ khu Tân Sinh hoạt
và khu tù binh cốt cán.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image007.jpg?w=468&h=348

3- Tháp canh :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image008.jpg?w=468&h=626

4- Khu lưu trữ , quản lý hồ sơ cho tất cả tù binh lúc nhập trại .

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0091.jpg?w=468&h=366

5- Tù binh vc đang ngồi xếp hàng chờ được phân loại trước khi nhập trại.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image010.jpg?w=468&h=364

6- Quân cảnh đang kiểm tra vật dụng cá nhân của tù binh
trước khi nhập trại.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0111.jpg?w=468&h=364

7- Tù binh vc mang các đồ tiếp tế mới nhận được vào trại.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image012.jpg?w=468&h=345

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0131.jpg?w=468&h=361

8- Mền và chiếu đang được chuyển vô trại cho những tù nhân mới

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image014.jpg?w=468&h=362

9-Tù binh vc đang học và làm việc tại khu dạy nghề
và may đồ bên trong trại.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0151.jpg?w=468&h=363

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0161.jpg?w=468&h=350

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0171.jpg?w=468&h=625

10-Tự cung , tự cấp từ nguồn nguyên liệu có sẵn ,
tù binh vc đang trổ tài làm dép râu.

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0181.jpg?w=468&h=350

11- Xưởng gò , rèn , hàn :
làm chân giả cho các trại viên khác bị thương tật .

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0191.jpg?w=468&h=621

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0201.jpg?w=468&h=627

12- Xách nước giếng , phục vụ sinh hoạt cá nhân .

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image0211.jpg?w=468&h=625

13- Phân loại cá các loại cho nhà bếp :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image022.jpg?w=468&h=625

14-Tù binh vc trong giờ giải trí :
Với trận túc cầu hào hứng và các cầu thủ rắn chắc, khỏe mạnh

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image023.jpg?w=468&h=349

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image024.jpg?w=468&h=347

15- Cưa cây ngoài rào cho xưởng gỗ trong trại :

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image025.jpg?w=468&h=348

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image026.jpg?w=468&h=348

16- Sửa chữa đường sá khu vực vòng quanh trại giam

http://baovecovang.files.wordpress.com/2012/09/image027.jpg?w=468&h=348