Remembering Vietnam

Editorial Note
These are the typical songs about Remembering Vietnam and about what Vietnam means to Vietnamese-Americans in general. One could feel the sorrow, the pain, and the anguish of the Vietnamese who have lived in exile around the world during the last four decades.

Bản Tin Tức Cuối Cùng Của Đài Phát Thanh Sàigòn Tháng 4-1975
http://youtu.be/yLBXLkaDDRk

Biến cố 30/4 và cuộc di cư tỵ nạn 1975
http://youtu.be/4vGfQ3QZ-m0

Quê Hương Bỏ Lại
http://youtu.be/Y9mies7bNTg

Quê Hương Bỏ Lại-Sáng tác: Tô Huyền Vân-Tiếng hát: HạtSươngKhuya
http://youtu.be/8Ivibd6uczU

Quê Hương Bỏ Lại -- thơ Tô Huyền Vân
http://youtu.be/S65aN7QX_iY

LK Người di tản buồn - Sài Gòn ơi ! Vĩnh biệt _ (Nam Lộc) _ Y Phương & Anh Khoa
http://youtu.be/v00jRlSUW20

Một Chút Quà Cho Quê Hương - Khánh Ly - Việt Dzũng
http://youtu.be/eZtz9-f6cKg

Hãy Trả Lại Tôi Sài Gòn - Việt Dzũng
http://youtu.be/g2ESWKarLJw