INTERVIEW WITH HOANG DUC NHA

Anh Điểu và các bạn,

Xin gởi đến Anh và các bạn toàn bộ (30 phút) cuộc phỏng vấn của tôi trên hệ thống SBTN nhân dịp kỷ niệm 40 năm ký hiệp định Ba Lê.
Cuộc phỏng vấn này được phát hình tối thứ Sáu Jan 25 và chiều thứ Bảy Jan 26.

Thân,
Nhã

Những Vấn Đề Việt Nam: 40 Năm Hiệp Định Paris - (27/1/1973 - 27/1/2013) Phần 1- A
http://www.youtube.com/watch?v=a1XuSXE2oPM

Những Vấn Đề Việt Nam: 40 Năm Hiệp Định Paris - (27/1/1973 - 27/1/2013) Phần 1- B
http://www.youtube.com/watch?v=ceMws1wsN_I

Những Vấn Đề Việt Nam: 40 Năm Hiệp Định Paris - (27/1/1973 - 27/1/2013) Phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=MLxYyoo8-rQ