Provided by Pat
STATE SPONSORED BONZE

Subject: [DiendanDanToc] Dac Công Phât Giao.

Thư gửi đến 1.700 000 người Việt tỵ nạn cộng sản VN bên Hoa Ky

GIẤY CÔNG VỤ
Đồng chí: Đoàn công Thành
Bí danh: Đồng Điển. Biệt Hiệu Thích Thông Kinh
Sinh Ngày: 26/9/1958 tại Quận 4, Tp HCM
Danh Bộ Đảng viên CS: 07143/R32/BCT/TG
Hộ chiếu xuất nhập cảnh số PT.156937 ngày cấp: 29/9/1994
nơi cấp: TP Hồ Chí Minh. Được phép đến tất cả các nước.
Đồng chí Thành đượcđảng bộ cử ra nước ngoài công tác với nhiệm vụ:
- Phân hóa sự đoàn kết chống cộng sản các cộng đồng và tôn giáo người Việt ở nước ngoài.
- Đặt trụ sở hoạt động cho đảng bộ
- Tạo cơ sở kinh tài xuất nhập cho đảng bộ.
TP HCM ngày 20/7/1994
Trưởng Phòng PA.18
Ký tên

>
> Hiện Thích Thông Kinh ở Chùa Đông Hưng (Tu viện Đông Hưng)

249 Doyle Way
Virginia Beach, VA. 23452
HỘ CHIẾU SỐ: PT 156937


Description: https://lh3.googleusercontent.com/-P38nxUl-HNg/R5toqOF3TMI/AAAAAAAAAko/wIf13rr4Y0w/s320/thichthongKinh2.gif.jpg
Description: https://lh3.googleusercontent.com/-P38nxUl-HNg/R5toqOF3TMI/AAAAAAAAAko/wIf13rr4Y0w/s320/thichthongKinh2.gif.jpg