Editorial note: "In doubt, do not advance." Concerning the recent publication of an essay about "Discarding the Yellow Flag" on the Nguoi Viet newspaper, the author suggests that either the paper has sold out to the VC or is part of a new third force trying to sow disturbance among the Viet Kieu. He reminds us that back in the 1970's, the VC had played a similar game causing some intellectuals, priests and bonzes to demand the neutralization of South Vietnam and participation of the VC into the Saigon government. Later realizing their errors, priests Thanh Lang and Nguyen Ngoc Lang repented realizing too late that they had been misled by the VC.
HCM and the communist party of Vietnam do not carry the mantle of "just cause" (chinh nghia) because they have relied of China/the Soviet Union and the party to get rid of the French and the US only to be beholden and subservient to China in the present and future.
As it represents the genetic IDENTITY of the Viet Kieu, the YELLOW FLAG should never be set aside. There should be NO discussion whatsoever about discarding or altering it.

IN DUBIO NON INGREDITUR

Huynh Van Lang

In Dubio non ingreditur!
(Nếu hoài nghi thì đừng tiến tới!) Tôi học Latin, và người xưa Latin khôn ngoan đã để lại cho tôi năm bảy dạy đời, trong đó có câu ghi trên. Đối với đường lối chánh trị (chống Cộng hay Thân cộng) của báo Người Việt từ vẫn là một phong trào làm lợi cho CS cha đẻ cúa nó là ĐNY (với tấm hình ngồi chủ tọa với Cán bộ Cao cấp CS Hanoi) và gần đây với những bài nặc mùi tuyên truyền láo xược CS, chúng tà là đọc giả dù có vô tư cách mấy đi nữa thì tối thiểu phải hoài nghi báo Người Việt hoặc đã là CS, hoặc đã bị mua chuộc làm tay sai cho CS, hoặc it nhứt là một thứ quôc gia b 60 và 70 đã rọi hay thành phần thứ ba, mà thành phần thứ ba, lịch sử VN trong nước 1945-1975 đã chứng minh nếu không phải là tổ chức ngoại vì CS thì trước sau vẫn là một tổ chức một phong trào làm lợi cho CS vô vàn và làm hại cho hàng ngũ quôc gia, làm tiêu ma lực lượng quôc gia một cách triệt để. Thử lấy phong trào thành phần thứ ba ở VN trong những thấp niên đã gây những hệ lụy ghê gớm đưa đến chỗ mất nước về tay CS Hanoi là ngày 30 tháng 04, 1975: Bao nhiêu cha cố, bao nhiêu thầy chủa, bao nhiêu trí thức, có cả một lô dân biểu, sinh viên....gần như là cả cái creme của xã hội miền Nam đã hữu ý hay vô tình làm lợi cho CS, dọn đường cho CS trên báo Người Việt Hanoi đánh chiếm miền Nam. Tôi đã nghe cha Thanh Lãng, cha Nguyễn ngọc Lan ...sấm hối công khai...nhưng ''le mal est fait.''

Bây giờ, tại sao còn có người mua báo Người Việt, quảng cáo trên báo Người Việt...tực là tiếp tục ủng hộ báo Người Việt! Tại sao còn viết cho báo Người Việt để xây dựng báo Người Việt? Hay chỉ ví báo NV trả tền nhuận bút rất hậu, 300 hay 500 một bài, hơn các báo khác? Nếu viết để mưu sinh, thì sao? CS có lắm tiền, thì đáng sợ thật!
Còn chuyện cây cờ vàng 3 sọc? Ở Mỹ hay Đức, Pháp, Úc là những nước đã nhìn nhận hay bang giao với cây cờ đỏ sao vàng mà ở những nước đó cây cở đỏ sao vàng sao mà teo đến thế cũng buồn cười thật, có nghĩa là cây cở đỏ sao vàng như ở Cali hay Houston chẳng hạn..nhiều khi phải chong mặt trên tỷ lệ 1 với 1000 hay hơn nữa với lá cờ vàng 3 sọc của ''ngụy quân''. Nghĩ cũng mất mặt trươc thế giới, còn thể thống gì nữa với quốc dân trong nước nhứt là những khi thủ tướng, chủ tịch nhà nước được mời qua nói chuyện đại sự!

Cho nên tôi nghĩ cái éo le hay trớ trêu nầy chắc phải là một trong nhiều đối tượng của nghị quyết 36, và tôi cũng còn dám nghĩ thành phần thứ ba phải là mục tiêu để phát động, để mua chuôc...biến thành một thứ mặt trận để giựt dây hoạt động cho mình trong mưu đồ dẹp bỏ cờ vàng 3 sọc được đến đâu hay đến đó. Trông cha cố các sư sải các trí thức, nếu còn chút liêm sĩ quôc gia nên triệt để đề phóng và cảnh giác, đừng bị CSVN đánh lừa như ở VN trong hai thập niên 60 và 70. CS Hanoi đánh chiếm được miền Nam, tôi dám quả quyết công trạng của thành phấn thứ 3 phải được CSVN vinh danh hơn một Thích minh Châu nhiều, vì đó là cả một tập đoàn! Ở ngoại quôc, nghị quyết 36 là một cái thất bại ê chế, vì CS Hanoi không có súng, không có Công an, không có còng số 8, không có chó săn...Tuy nhiên chúng ta người quôc gia phải hết sức đề phòng vì họ có rất nhiều tiền và trong hàng ngũ chúng ta không thiếu gì những phần tử quôc gia '' ba rọi'', sẳn sàng bán kinh hồn mình với 5, 10 ngàn bạc, có khi ít hơn nữa!

Cây cờ vàng ba sọc, sau 1949 với cá triệu người đứng dưới bóng của nó để chiến đấu đến hi sinh xương máu của mình để được tự do và khi thua trận còn mang theo để đi tìm tự do...tưc nhiên phải được kể là thành phần của cái lý lịch hay ID tị nạn CS của mình, thì không có một lý do gì mà phải bỏ nó qua một bên khi phải biểu dương ý đồ của, nhưt là ý đồ cứu nước, chống xăm lăng, cây cờ dỏ sao vàng là cây cờ bán nươc, thì không lý do gì mà phải cầm nó đi đánh giặc. Nó còn là không có cây cờ vàng 3 sộc, một nươc không thế co` hai chế độ hoàn toàn mâu thuẩn nhau, như nhân bản với phi tình người, phi cả tính người, như dân tộc với phi dân tộc...CS là phi tình tự đồng bào, phi cả tính người.

Chính nghĩa là gì nếu không phải là lấy dân tộc làm cưu cánh, lấy thế dân tộc hay đồng bào để giữ nước hay giành độc lập. HCM và đảng CSVN không bao giờ có chính nghĩa vì họ lấy đảng hay đồng chí trong đó có đồng chí Chệt hay Nga làm cứu cánh và họ đã ỷ vào thế đồng chí để đánh Pháp đánh Mỹ...họ thắng trong giai đoạn, nhưng họ làm mất nước về lâu về dài.
Kết luận còn họ là còn cơ mất nươc, đó là cái chắc! Cho nên phải dẹp họ rồi mới nói chuyện đánh Tàu đánh Chệt! Đánh thế nào? Đó là chuyện khác!

Thân thương
HVL