Provided by Dung Tran

Stamps of the Republic of Vietnam

Bộ Tem Việt Nam Cộng Hòa (1951 - 1975)


1951 - "Thống Nhất Quốc Gia" (Independent State)
http://www.truongviet.net/music/92009/82_1253903277.jpeg
In tại nhà in: Hélio - Vaugirad Paris.

"Cựu Hoàng-Hậu Nam Phương" (Empress Nam Phương). Phát hành ngày 15 tháng 8 năm 1952
http://www.truongviet.net/music/92009/4_1253903278.jpeg
In tại nhà in: Hélio - Vaugirad Paris.
Liên Hiệp Viễn Thông Quốc Tế. (Globe and Lighting Bolt) P/h ngày 24 tháng 8 năm 1952

http://www.truongviet.net/music/92009/10_1253903280.jpeg
Nhà in: Thomas de la Rue Londres.
Liên Hiệp Bưu Chính Quốc Tế (Coastal Scene and UPU Emblem). P/h ngày 12-9-1952
http://www.truongviet.net/music/92009/54_1253903279.jpeg
Nhà in: Thomas de la Rue Londres.
Giúp Thương Binh. P/h ngày 21-12-1952.
http://www.truongviet.net/music/92009/33_1253903281.jpeg
Nhà in: Thomas de la Rue Londres
~.~.~

Hồng Thập Tự VN. P/h ngày 10-11-1952
http://www.truongviet.net/music/92009/5_1253903311.jpeg
Nhà in: Hélio - Vaugirad Paris
~.~.~
Vạn Thọ Nhâm Thìn (Bao-Dai and Pagoda ò Literature, Hanoi) P/h 11-10-1952
http://www.truongviet.net/music/92009/69_1253903312.jpeg
Nhà in: Thomas de la Rue Londres.
~.~.~

Hoàng Tử Bảo Long (Crown Prince Bao-Long in Annamite Costume) P/h ngày 15-6-1954
http://www.truongviet.net/music/92009/84_1253903310.jpeg
Kiểu A: Mặc quốc phục Đông Cung Thái Tử.
Kiểu B: Mặc quân phục Đại Tá danh dự Ngự Lâm Quân đeo kiếm
Nhà in: Nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris.
~.~.~
Con Quy (Mythological Turtle). P/h 20-7-1955, (Nhân dịp khánh thành Triển lãm đệ nhất chu niên Chính phủ Ngô Đình Diệm).
http://www.truongviet.net/music/92009/32_1253903313.jpeg
Đề tài: Con Quy trên mặt nước, trên mai có sách Lạc Thư.
Nhà in: Nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris.
~.~.~

Di Cư (Refugees on Raft). P/h 11-10-1955
http://www.truongviet.net/music/92009/12_1253903337.jpeg

Công Thự Bưu Điện Sài Gòn (Post office, Saigon). P/h 1-10-1956
http://www.truongviet.net/music/92009/11_1253903314.jpeg
Nhà in: American Bank Note Company (Hoa Kỳ).

~.~.~
Tổng Thống Ngô Đình Diệm
http://www.truongviet.net/music/92009/71_1253903339.jpeg
Đề tài: Chân dung TT NĐD nhìn ngang.
Nhà in: Nhà in Bộ Tài Chánh Nhật Đông Kinh.
P/h lần thứ nhất: 7-71956. (0đ50, 1đ50, 3đ00, 4đ00 và 35đ00)
P/h lần thứ hai: 9-11-1956. (0đ20, 0đ30, 1đ00, 5đ00, 10đ00, 20đ00 và 100đ00)
(Khai mạc Quốc Hội lập pháp đầu tiên của Đệ Nhất Cộng Hòa)

~.~.~
Công Thự Bưu Điện Sài Gòn (Có dấu đè). P/h 6-8-1956.
http://www.truongviet.net/music/92009/11_1253903314.jpeg
~.~.~

Di Cư gạch chữ Chiến Dịch Huynh Đệ. P/h 6-8-1956
http://www.truongviet.net/music/92009/28_1253903338.jpeg
Gạch ngang in tại nhà in IFOM (Imprimerie Francaise d'Outremer) Sài Gòn.
Tên họa sĩ: Trần Kim Hùng
Nhà in: Nhà in tem thơ Đại lộ Brune Paris.
~.~.~
Cộng Hòa Việt Nam (Bamboo). p/h 26-10-1956. (Kỷ niệm Đệ nhất Chu niên CHVN)
http://www.truongviet.net/music/92009/15_1253903340.jpeg
Nhà in: Bộ tài chánh Nhật Đông Kinh.
Đề tài: "Khóm trúc" trích trong bức tranh "Viêm Uy Kinh Tiết"
~.~.~

Công Tác Huynh Đệ (Children). P/h 7-11-1956. (Nhân dịp Đại Hội Quốc Tế Thanh-Thương-Hội họp tại Wellington (Thủ đô Tân Tây Lan).
http://www.truongviet.net/music/92009/87_1253903368.jpeg
Nhà in: Nhà in Bộ Tài Chánh Nhật Bản Đông Kinh.
Đề tài: Hình chụp hai trẻ em di cư mồ côi, theo bức ảnh chụp phim của ký giả nhiếp ảnh Dixie Reexa Hoa Kỳ. Ký giả đáp phi cơ chụp hình trên không phận cầu Tân Thuận và tử nạn tại Phú Xuân do Bình Xuyên bắn. Góc trái là dấu hiệu Thanh-Thương-Hội quốc tế.
~.~.~
Cao Nguyên. p/h 7-7-1957
http://www.truongviet.net/music/92009/17_1253903341.jpeg
Đề tài: Ảnh chụp hai phong cảnh miền Cao Nguyên VN.
Kiểu A: Một đàn voi của đồng bào Thượng.
Kiểu B: Một kiểu nhà sàn của đồng bào Thượng.
Nhà in: Nhà in Bộ Tài Chánh Nhật Đông Kinh
~.~.~

Hội Nghị Kế Hoạch COLOMBO (Loading Cargo). P/h 21-10-1957 . (Ngày khai mạc Hội Nghị Colombo cấp Bộ trưởng tại SG).
http://www.truongviet.net/music/92009/78_1253903369.jpeg
Nhà in: Nhà in Bộ Tài Chánh Nhật.
Đề tài: Hình vẽ tượng trưng kế hoạch viện trợ kinh tế và chuyên viên: Một chiếc tàu lớn đang trục những dụng cụ trên hải cảng Sài Gọn Chiếc thùng viện trợ có huy hiệu kế hoạch Colombo, hai bông lúa, tượng trưng sự no ấm; bánh xe tượng trưng kỹ thuật, bó đuốc với dòng Anh ngữ Planning for Prosperity" (kế hoạch giúp thịnh vượng. Xa xa một vài nhà máy và những chiếc thuyền của ngư phủ.

~.~.~

Quốc Hội Việt Nam (Torch, Map and Constitution). P/h 26-10-1957 (Nhân dịp kỷ niệm Đệ nhị Chu niên CHVN)
http://www.truongviet.net/music/92009/79_1253903370.jpeg
Đề tài dựa theo một bức ảnh do Văn phòng Quốc Hội của Đệ Nhất Cộng Hòa.
Nhà in: Nhà in Gieseeke and Devrient tại Munich (Tây Đức).
~.~.~
Cải Tiến Dân Sinh (Famer, Tractor and Village). P/h 7-7-1958
http://www.truongviet.net/music/92009/93_1253903371.jpeg
Tên họa sĩ: Nguyễn Minh Hoàng
Nhà in: Nhà in Thomas De La Rue Londres
Đề tài: Hai nông dân, một người đang đốn cây, một đang cúi ôm đống cỏ, dọn dẹp sạch sẽ, xa xa, một người đang lái xe ủi đất, dưới chân núi có vài căn nhà người Dân Tộc.
~.~.~

Tết Nhi Đồng (Girl and Lantern). p/h 27-9-1958
http://www.truongviet.net/music/92009/75_1253903390.jpeg
Tên họa sĩ: Vũ thị Nga
Nhà in: Thomas De La Rue Londres
Đề tài: Một thiếu nhi cầm đèn lồng dưới ánh trăng thu
Đề Cao Nhân Vị. P/h 26-10-1958. (Nhân dịp kỷ niệm Tam Chu Niên CHVN)
http://www.truongviet.net/music/92009/57_1253903372.jpeg
Tên họa sĩ: Vinh Phôi
Nhà in: Thomas De La Rue Londres
Đề tài: Hai cành lá, hai bàn tay nâng một đầu người, tượng trưng cho sự đề cao nhân vị
~.~.~

Viện Bảo Tàng Sài Gòn (National Museum). P/h 16-2-1959.
(Nhân dịp Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc Việt Nam họp tại SG trong những ngày 16, 17 và 18-2-1959)
http://www.truongviet.net/music/92009/93_1253903391.jpeg
~.~.~
Kỷ Niệm Hai Bà Trưng (Trung Sister on Elephants). P/h 14-3-1959.
(Nhân dịp Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng và ngày Phụ nữ VN nhằm ngày 6-2 Kỷ Hợi
http://www.truongviet.net/music/92009/32_1253903392.jpeg
Tên họa sĩ: Nguyễn Gia Trí
Nhà in: Nhà in Thomas De La Rue londres.
Đề tài: Hai Bà Trưng cỡi voi đánh đuổi quân Nam Hán.
~.~.~

Đệ Thập Chu Niên Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948-195Cool. P/h 10-12-1958.
(Nhân dịp kỷ niệm Đệ Thập Chu Niên Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền)
http://www.truongviet.net/music/92009/73_1253903393.jpeg

~.~.~
Tháp Thiên Mụ Huế. P/h 15-5-1959.
(Ngày 15-5-1959 tức ngày 8 tháng Tư năm Kỷ Hợi, kỷ niệm Lễ Phật Đản năm thứ 2.503)
http://www.truongviet.net/music/92009/40_1253903415.jpeg
~.~.~

Khánh Thành Trụ Sở Văn Hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Paris. P/h 26-10-1958
http://www.truongviet.net/music/92009/79_1253903416.jpeg
Tên họa sĩ: Nguyễn Chí Hùng
Nhà in: Nhà in tem thơ Đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Hình trụ sở cơ quan giáo dục, Khoa-Học và Văn-Hóa Liên Hiệp Quốc (Unesco), tại Paris. Góc trái tem hình hai cành lá, tòa nhà và chữ UNESCO, huy hiệu của tổ chức.

~.~.~

Cải Cách Địa Điền (Symbols of Agraian Reforms). P/h 7-7-1959
http://www.truongviet.net/music/92009/59_1253903417.jpeg
Tên họa sĩ: Lâm Văn Bê
Nhà in: Nhà in tem thơ Đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Một chiếc máy cày, trên có một nông dân đang lái, phía giữa và ở xa một nông phu đang đánh trâu cày, so sánh việc điền địa xưa và nay. Phía trái hình thước đạc địa, bông lúa, tượng trưng sự no ấm, một số khế ước ký giữa tá điền và điền chủ.

~.~.~
Hỏa Xa Xuyên Việt ‘Sài Gòn – Đông Hà’ (Diesel Engine and Map of North and South VN).
P/h 7-8-1959. (Ngày Khánh Thành đường xe lửa Xuyên Việt Sài Gòn – Đông Hà)
http://www.truongviet.net/music/92009/66_1253903418.jpeg
Tên họa sĩ: Huỳnh Văn Phụng
Nhà in: Nhà in tem thơ, Đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Bản đồ VN, đoàn xe lửa, đầu máy chạy dầu cặn diesel, trên đầu máy được cắm ba lá Quốc Kỳ, hai tay vặn chiếc ốc, tượng trưng sự khánh thành thiết lộ.

~.~.~
Nhà Thờ Phú Cam Huế (Cathedral of Hue). P/h 25-12-1958.(Kỷ niệm Lễ Giáng Sinh năm 195
http://www.truongviet.net/music/92009/96_1253903419.jpeg
Tên họa sĩ: Ảnh chụp Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cam Huế.
Nhà in: Thomas De La Rue Londres
Đề tài: Nhà thờ Chánh Tòa Phu Cam Huế.

~.~.~
Dinh Độc Lập Sài Gòn. P/h 7-9-1959. (Nhân dịp Đệ Ngũ Chu Niên ngày thu hồi Dinh Độc Lập)
http://www.truongviet.net/music/92009/21_1253903440.jpeg
Nhà in: Nhà in Thomas De La Rue Londres.
Đề tài: Ảnh chụp Dinh Độc Lập cũ SG
~.~.~

Phát Triển Cộng Đồng (Volunteer Road Workers). P/h 26-10-1959. (Nhân dịp Đệ Tứ Chu Niên thành lập đệ nhất CHVN)
http://www.truongviet.net/music/92009/86_1253903442.jpeg
Tên họa sĩ: Nguyễn Minh Hoàng
Tên nhà in: Nhà in tem thơ, Đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Một nhóm người đang cùng nhau đào mương đắp lộ, thi hành công tác phát triển cộng đông
~.~.~

Họp Bạn Hướng Đạo Toàn Quốc (Boy Scout). P/h 25-12-1959. (Nhân dịp họp bạn Hướng Đạo toán quốc tại Quốc Gia Lâm Viên Trảng-Bom (Biên Hòa)
http://www.truongviet.net/music/92009/64_1253903441.jpeg
Tên họa sĩ: Thái Văn Ngôn
Tên nhà in: Nhà in tem thơ, đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Một Hướng Đạo sinh đang leo đồi, phía xa có những căn lều dung để cắm trai
~.~.~
Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ban Hành Luật Gia Đình (Symbols of Family and Justice). P/h 21-1-1960.
(Nhân dịp kỷ niệm đệ nhất chu niên ban hành Luật Gia Đình)
http://www.truongviet.net/music/92009/46_1253906602.jpeg
Tên họa sĩ: Thái Nguyên Bá
Tên nhà in: Nhà in tem thơ, Đại Lộ Brune Paris.
Đề Tài: Phía trước quyển Luật Gia đình, một cái cân và đôi vợ chồng. Phía sau bụi trúc.

~.~.~

Năm Thế Giới Giúp Người Tị Nạn (Refugee Family and WRY Emblem). P/h 7-4-1960.
(Ngày khai mạc tuần lễ triển lãm về “Năm Thế Giới giúp người tỵ nạn “ tại Phòng Thông Tín Đô Thành SG)
http://www.truongviet.net/music/92009/76_1253906603.jpeg
Tên họa sĩ: Nguyễn Minh Hoàng
Nhà in: Nhà in tem thơ, Đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Con tem diễn tả một gia đình tị nạn, trên đường di cư mang theo một bao đồ, một chiếc va li, tất cả của cải còn lại của họ. Ở góc trái tem, hình vẽ một cây mất rễ, tượng trưng những người tị nạn không nơi nương tựa.

~.~.~

Hồng Thập Tự (Henri Dunant). P/h 8-5-1960. (Ngày Hồng Thập Tự Quốc Tế)
http://www.truongviet.net/music/92009/41_1253906604.jpeg
Tên họa sĩ: Vũ Thị Ngà
Nhà in: Nhà in tem thơ, Đại Lộ Brune Paris.
Lối in: Chạm nổi.
Đề tài: Trong khung cảnh thứ nhất, di ảnh ông Henri Dunant, Sáng Lập Viên Hồng Thập Tự Quốc Tế. Dấu hiệu Thập Tự trên nền trắng, phía sau là bụi trúc, quốc huy của đệ nhất Cộng Hòa
~.~.~

Khu Trù Mật (Model Farm). P/h 7-7-1960
http://www.truongviet.net/music/92009/59_1253906605.jpeg
Tên họa sĩ: Trần Xuân Vinh
Nhà in: Nhà in tem thơ Đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Con tem diễn tả quang cảnh tổng quát của một Khu Trù Mật kiểu mẫu, với những căn nhà cất thứ tự và nhiều thủa ruộng, chợ ỏ giữa, bệnh xá bên trái, trường học làng có lá cờ tung bay trước gió. Khu Trù Mật thiết lập bên bờ song, trên dòng song một chiếc thuyền buồm góc cùng bên phàiCon tem bị mờ ở khung cảnh thứ nhất, một quân nhân đang đứng lúa và một nông dân dắt trâu cày
~.~.~

Đệ Ngũ Chu Niên Cộng Hòa Việt Nam (Map and Flag of VN). P/h 26-10-1960. (Nhân dịp kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên đệ nhất CHVN)
http://www.truongviet.net/music/92009/58_1253906606.jpeg
Tên họa sĩ: Shen Yung Ling (Taipel-Taiwan)
Nhà in: Nhà in tem thơ, Đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Con tem diễn tả trong khung cảnh thứ nhất: Phía trên một cầu vồng mang chữ “Việt Nam Cộng Hòa” và lá (quốc kỳ), phía dưới có ghi niên ký 1955, 1960. Năm 1955 là năm công bố VNCH và là năm mừng kỷ niệm đệ ngũ chu niên.
Phần thứ hai là bản đồ VN màu vàng.

~.~.~

Bài Lao Việt Nam (X-ray camera and patient). P/h 1-8-1960. (Ngày Bài Lao quốc gia)
http://www.truongviet.net/music/92009/56_1253906619.jpeg
Tên họa sĩ: Ảnh chụp tại Chẩn Y Viện Bài Lao SG.
Nhà in: Nhà in Thomas De La Rue Londres.
Đề tài: Con tem trích trong một tấm ảnh chụp tại Chẩn Y Viện Bài Lao SG. Diễn tả một bệnh nhân đang chiếu điện phổi. Góc trái có hình Thập Tự Lorraine, với hai cánh tay bằng nhau, huy hiệu của hội Bài Lao quốc tế.

~.~.~
Hội Nghị Địa Phương Lương Nông Quốc Tế-FA.O. (Girl With Basket of Rice and Rice Plant). P/h 21-11-1960.
(Nhân dịp Hội Nghị địa phương Lương Nông quốc tế kỳ 5 của Á châu và viễn Đông nhóm họp tại SG từ ngày 21 đến 30-11-1960)
http://www.truongviet.net/music/92009/55_1253906620.jpeg
Tên họa sĩ: Nguyễn Minh Hoàng
Tên nhà in: Nhà in tem thơ, Đại Lộ Brune Paris.
Đề tài: Trong khung cảnh thứ nhất diễn tả một thiếu nữ đang bưng một rổ lúa đầy, khung cảnh thứ hai một bó lúa nặng chĩu những hạt, phần trên con tem mang dòng chữ: Hội Nghị địa phương Lương Nông quốc tế kỳ 5 SG 1960
~.~.~
Ngày 20/12/1960 phát hành bộ tem "Hàng không bưu chính" gồm 4 tem
http://www.truongviet.net/music/102009/33_1254763073.jpg
~.~.~

Ngày 03/01/1961 phát hành bộ tem "Hoạt động dinh điền" gồm 4 mẫu
http://www.truongviet.net/music/102009/65_1254763074.jpg
~.~.~

Ngày 23/03/1961 phát hành bộ tem "Bảo vệ nhi đồng"
http://www.truongviet.net/music/102009/40_1254763075.jpg
~.~.~

Ngày 29/04/1961 phát hành bộ tem "Nhiệm kỳ II tổng thống và phó tổng thống"
http://www.truongviet.net/music/102009/82_1254763076.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/93_1254763077.jpg
~.~.~

Ngày 07/07/1961 phát hành bộ tem "Thanh niên" gồm 4 mẫu
http://www.truongviet.net/music/102009/36_1254763101.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/22_1254763102.jpg
~.~.~
Ngày 28/07/1961 phát hành bộ tem "Xa lộ Saigon - Biên Hòa"
http://www.truongviet.net/music/102009/51_1254763103.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/25_1254763104.jpg
~.~.~

Ngày 05/09/1961 phát hành bộ tem "P. Alexandre de Rhodes"
http://www.truongviet.net/music/102009/55_1254763105.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/93_1254763125.jpg
~.~.~

Ngày 26/10/1961 phát hành bộ tem "Chấn hưng đạo đức thanh niên"
http://www.truongviet.net/music/102009/26_1254763126.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/57_1254763127.jpg

~.~.~
Ngày 04/11/1961 phát hành bộ tem "Kỷ niệm năm thứ 15 thành lập UNESCO"
http://www.truongviet.net/music/102009/36_1254763128.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/4_1254763129.jpg
~.~.~

Ngày 11/12/1961 phát hành bộ tem "Cải tiến nông thôn"
http://www.truongviet.net/music/102009/36_1254763128.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/4_1254763129.jpg
~.~.~

Ngày 07/04/1962 phát hành bộ tem "Diệt trừ sốt rét"
http://www.truongviet.net/music/102009/38_1254763151.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/3_1254763152.jpg
~.~.~
Ngày 15/05/1962 phát hành bộ tem "Khánh thành sở Bưu-Chi-Phiếu Saigon
http://www.truongviet.net/music/102009/53_1254763153.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/31_1254763174.jpg
~.~.~

Ngày 07/07/1962 phát hành bộ tem "Đức mẹ La - Vang"
http://www.truongviet.net/music/102009/86_1254763175.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/64_1254763176.jpg
~.~.~

Ngày 26/10/1962 phát hành bộ tem "Ấp chiến lược"
http://www.truongviet.net/music/102009/18_1254763177.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/52_1254763178.jpg
~.~.~

Ngày 03/01/1963 phát hành bộ tem "Thác Gougah"
http://www.truongviet.net/music/102009/70_1254763204.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/30_1254763205.jpg
~.~.~
Ngày 01/03/1963 phát hành bộ tem "Công trường Mê Linh"
http://www.truongviet.net/music/102009/67_1254763206.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/14_1254763207.jpg
~.~.~

Ngày 21/03/1963 phát hành bộ tem "Chiến dịch thế giới chống nạn đói"
http://www.truongviet.net/music/102009/95_1254763208.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/84_1254763231.jpg
~.~.~

Ngày 07/07/1963 phát hành bộ tem "Toàn dân bảo vệ non sông"
http://www.truongviet.net/music/102009/26_1254763232.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/38_1254763233.jpg
~.~.~

Ngày 26/10/1963 phát hành bộ tem "Chiến sĩ cộng hòa"
http://www.truongviet.net/music/102009/32_1254763234.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/26_1254763235.jpg
~.~.~

Ngày 17/11/1963 phát hành bộ tem "Đệ bách chu niên hồng thập tự quốc tế"
http://www.truongviet.net/music/102009/63_1254763265.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/94_1254763266.jpg
~.~.~

Ngày 10/12/1963 phát hành bộ tem "15 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
http://www.truongviet.net/music/102009/59_1254763267.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/2_1254763268.jpg
~.~.~

Ngày 15/01/1964 phát hành bộ tem "Hệ thống thủy điện Danhim"
http://www.truongviet.net/music/102009/21_1254763269.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/91_1254763273.jpg

Ngày 03/02/1964 phát hành bộ tem "Nguyên tử lực phụng sự hòa bình"
http://www.truongviet.net/music/102009/26_1254921464.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/16_1254921465.jpg
~.~.~
Ngày 23/03/1964 phát hành bộ tem "Ngày khí tượng quốc tế"
http://www.truongviet.net/music/102009/71_1254921466.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/34_1254921467.jpg
~.~.~

Ngày 20/07/1964 phát hành bộ tem "Thống Nhất"
http://www.truongviet.net/music/102009/77_1254921488.jpg


http://www.truongviet.net/music/102009/72_1254921489.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/84_1254921490.jpg
~.~.~

Ngày 06/09/1964 phát hành bộ tem "Bãi biển Hà Tiên"
http://www.truongviet.net/music/102009/77_1254921491.jpg
~.~.~

Ngày 01/11/1964 phát hành bộ tem "Kỷ niệm ngày Cách mạng 01/11/1963"
http://www.truongviet.net/music/102009/12_1254921516.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/28_1254921517.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/86_1254921518.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/97_1254921519.jpg
~.~.~

Ngày 02/12/1964 phát hành bộ tem "Danh lam thắng cảnh"
http://www.truongviet.net/music/102009/27_1254921520.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/16_1254921543.jpg
~.~.~

Ngày 11/04/1965 phát hành bộ tem "Kỷ niệm Hùng Vương"
http://www.truongviet.net/music/102009/92_1254921544.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/82_1254921545.jpg
~.~.~

15/06/1965 phát hành bộ tem "Phật giáo"
http://www.truongviet.net/music/102009/40_1254921546.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/89_1254921547.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/66_1254921572.jpg
~.~.~

Ngày 17/05/1965 phát hành bộ tem "Đệ bách chu niên U.I.T."
http://www.truongviet.net/music/102009/95_1254921573.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/77_1254921574.jpg
~.~.~

Ngày 26/06/1965 phát hành bộ tem "Năm hợp tác quốc tế"
http://www.truongviet.net/music/102009/16_1254921575.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/16_1254921576.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/32_1254921600.jpg
~.~.~

Ngày 10/09/1965 phát hành bộ tem "Tem thơ các loại hoa"
http://www.truongviet.net/music/102009/60_1254921601.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/35_1254921602.jpg
~.~.~
Ngày 15/10/1965 phát hành bộ tem "Tem thơ đại học Việt Nam"
http://www.truongviet.net/music/102009/19_1254921603.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/16_1254921604.jpg
~.~.~

Ngày 25/11/1965 phát hành bộ tem "Thanh - Thiếu - Nông 4-T"
http://www.truongviet.net/music/102009/56_1254921625.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/46_1254921626.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/32_1254921627.jpg
~.~.~

Ngày 14/12/1965 phát hành bộ tem "Thể dục và thể thao"
http://www.truongviet.net/music/102009/84_1254921628.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/14_1254921629.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/1_1254921651.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/30_1254921652.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/52_1254921653.jpg

Ngày 24/04/1966 phát hành bộ tem "Đài VIBA - SAIGON"
http://www.truongviet.net/music/102009/14_1254921654.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/46_1254921655.jpg
~.~.~
Ngày 22/06/1966 phát hành bộ tem "Viện trợ của thế giới tự do cho Việt Nam"
http://www.truongviet.net/music/102009/40_1254902361.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/19_1254902362.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/17_1254902363.jpg
~.~.~

Ngày 20/07/1966 phát hành bộ tem "Cứu trợ đồng bào tỵ nạn Cộng sản"
http://www.truongviet.net/music/102009/86_1254902364.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/9_1254902365.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/47_1254902503.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/28_1254902504.jpg
~.~.~
Ngày 30/08/1966 phát hành bộ tem "Tết Trung Nguyên"
http://www.truongviet.net/music/102009/88_1254902505.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/48_1254902506.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/50_1254902507.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/13_1254902629.jpg
~.~.~
Ngày 28/09/1966 phát hành bộ tem "Âm nhạc cổ điển"
http://www.truongviet.net/music/102009/8_1254902630.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/52_1254902631.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/95_1254902632.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/18_1254902633.jpg
~.~.~
Ngày 12/10/1966 phát hành bộ tem "Tân trụ sở tổ chức y tế quốc tế"
http://www.truongviet.net/music/102009/3_1254902754.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/22_1254902755.jpg

Ngày 01/11/1966 phát hành bộ tem "Việt Nam đấu tranh và xây dựng"
http://www.truongviet.net/music/102009/78_1254902757.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/45_1254902758.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/62_1254902908.jpg
~.~.~
Ngày 15/12/1966 phát hành bộ tem "Đệ nhị thập chu niên UNESCO"
http://www.truongviet.net/music/102009/14_1254902909.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/60_1254902910.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/15_1254902911.jpg
~.~.~

Ngày 12/01/1967 phát hành bộ tem "Các loại trái cây"
http://www.truongviet.net/music/102009/26_1254902912.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/79_1254903046.jpg
~.~.~
Ngày 24/03/1967 phát hành bộ tem "Chí sĩ tiền bối"
http://www.truongviet.net/music/102009/49_1254903047.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/36_1254903048.jpg
~.~.~

Ngày 01/05/1967 phát hành bộ tem "Đời sống dân chúng"
http://www.truongviet.net/music/102009/28_1254903049.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/68_1254903050.jpg
~.~.~
Ngày 22/07/1967 phát hành bộ tem "Tiểu công nghệ Việt Nam"
http://www.truongviet.net/music/102009/85_1254903156.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/99_1254903157.jpg
~.~.~

Ngày 18/09/1967 phát hành bộ tem "Đám cưới Việt Nam"
http://www.truongviet.net/music/102009/49_1254903158.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/87_1254903159.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/14_1254903160.jpg
~.~.~

Ngày 27/10/1967 phát hành bộ tem "Viện văn hoá"
http://www.truongviet.net/music/102009/72_1254903289.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/15_1254903290.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/16_1254903291.jpg
~.~.~
Ngày 01/11/1967 phát hành bộ tem "Xây dựng dân chủ "
http://www.truongviet.net/music/102009/79_1254903292.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/85_1254903293.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/39_1254903408.jpg
~.~.~
Ngày 05/12/1967 phát hành bộ tem “Lions International” (Kỷ niệm Đệ ngũ thập chu niên Hiệp hội Lions quốc tế)
http://www.truongviet.net/music/102009/43_1254903409.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/87_1254903410.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/6_1254903411.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/13_1254903412.jpg
~.~.~

Ngày 10/12/1967 phát hành bộ tem “Ngày quốc tế chống nạn mù chữ”
http://www.truongviet.net/music/102009/62_1254903542.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/83_1254903543.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/37_1254903544.jpg

~.~.~
Ngày 15/12/1967 là ngày Lễ xuất phát Bưu cục lưu động và sử dụng máy bán tem trong chiến dịch Bưu điện phục vụ dân chúng.
http://www.truongviet.net/music/102009/61_1254903545.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/92_1254903546.jpg
~.~.~

Ngày 26/01/1968 phát hành bộ tem “Xây dựng nông thôn”
http://www.truongviet.net/music/102009/31_1254903656.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/25_1254903657.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/77_1254903658.jpg
~.~.~

Ngày 07/04/1968 phát hành bộ tem “Đệ nhị thập chu niên tổ chức Y tế Quốc tế”
http://www.truongviet.net/music/102009/43_1254903659.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/28_1254903660.jpg
~.~.~
Ngày 22/06/1968 phát hành bộ tem “Phát huy tinh thần thân hữu với đồng minh”
http://www.truongviet.net/music/102009/98_1254903807.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/88_1254903808.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/48_1254903809.jpg
~.~.~

Ngày 20/08/1968 phát hành bộ tem phạt “Các loại bướm”
http://www.truongviet.net/music/102009/95_1254903810.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/31_1254903811.jpg
~.~.~
Ngày 01/11/1968 phát hành bộ tem “Hữu sản hóa công nhân và nông dân”
http://www.truongviet.net/music/102009/67_1254903910.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/71_1254903911.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/15_1254903912.jpg
~.~.~

Ngày 10/12/1968 phát hành bộ tem “Năm quốc tế nhân quyền”
http://www.truongviet.net/music/102009/29_1254903913.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/67_1254903914.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/25_1254904043.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/34_1254904044.jpg
~.~.~
Ngày 11/12/1968 phát hành bộ tem “Cơ quan cứu trợ nhi đồng Liên hiệp quốc”
http://www.truongviet.net/music/102009/7_1254904045.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/91_1254904046.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/66_1254904047.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/97_1254904189.jpg
~.~.~

Ngày 15/12/1968 phát hành bộ tem “Tái thiết đường hỏa xa xuyên Việt”
http://www.truongviet.net/music/102009/52_1254904190.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/1_1254904191.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/61_1254904192.jpg
~.~.~
Ngày 23/03/1969 phát hành bộ tem “Phụ nữ Việt nam”
http://www.truongviet.net/music/102009/24_1254904193.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/11_1254904289.jpg
~.~.~

Ngày 01/06/1969 phát hành bộ tem “Chiến dịch chiêu hồi”
http://www.truongviet.net/music/102009/64_1254904290.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/42_1254904291.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/21_1254904292.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/27_1254904293.jpg
~.~.~
Ngày 09/06/1969 phát hành bộ tem “Dân chủ và pháp trị”
http://www.truongviet.net/music/102009/13_1254904377.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/29_1254904378.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/33_1254904379.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/74_1254904380.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/87_1254904381.jpg
~.~.~

Ngày 10/07/1969 phát hành bộ tem “Bưu chục lưu động đầu tiên”
http://www.truongviet.net/music/102009/71_1254904493.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/55_1254904494.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/92_1254904495.jpg

Ngày 29/08/1969 phát hành bộ tem “Dân tộc thiểu số Việt Nam”
http://www.truongviet.net/music/102009/15_1254904496.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/78_1254904497.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/60_1254904628.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/60_1254904629.jpg
~.~.~
Ngày 20/09/1969 phát hành bộ tem “Tổng động viên”
http://www.truongviet.net/music/102009/24_1254904630.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/50_1254904631.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/96_1254904632.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/1_1254904714.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/19_1254904715.jpg
~.~.~
Ngày 29/10/1969 phát hành bộ tem “Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế”
http://www.truongviet.net/music/102009/46_1254904716.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/82_1254904717.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/99_1254904718.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/34_1254904810.jpg
~.~.~
Ngày 02/01/1970 phát hành bộ tem (tem cuộn khổ nhỏ, máy tự động) “Lăng Minh Mạng”
http://www.truongviet.net/music/102009/62_1254904811.jpg

~.~.~

Ngày 15/01/1970 phát hành bộ tem “Các loại chim” gồm 04 mẫu (tem dị hình hình tam giác).

http://www.truongviet.net/music/102009/74_1254904812.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/66_1254904813.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/28_1254904814.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/72_1254904926.jpg
~.~.~
Ngày 31/01/1970 phát hành bộ tem “Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân”
http://www.truongviet.net/music/102009/19_1254904927.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/25_1254904928.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/95_1254904929.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/7_1254904930.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/63_1254905037.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/73_1254905038.jpg
~.~.~
Ngày 13/03/1970 phát hành bộ tem "Y phục cổ truyền Việt Nam"
http://www.truongviet.net/music/102009/44_1254905039.jpg
~.~.~

Ngày 26/03/1970 Kỷ niệm ngày ban hành "Luật người cày có ruộng"
http://www.truongviet.net/music/102009/70_1254905040.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/37_1254905041.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/46_1254905143.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/86_1254905144.jpg
~.~.~
Ngày 10/06/1970 phát hành bộ tem "Tái thiết cố đô Huế"
http://www.truongviet.net/music/102009/45_1254905145.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/11_1254905146.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/47_1254905147.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/7_1254905234.jpg
~.~.~
Ngày 29/08/1970 phát hành bộ tem "Người cày có ruộng"
http://www.truongviet.net/music/102009/46_1254905235.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/33_1254905236.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/4_1254905237.jpg
~.~.~

Ngày 15/09/1974 phát hành bộ tem "Tái thiết khu gia cư"
http://www.truongviet.net/music/102009/78_1254905238.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/35_1254905326.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/16_1254905327.jpg
~.~.~
Ngày 03/140/1970 phát hành bộ tem "Năm năng suất Á châu"
http://www.truongviet.net/music/102009/79_1254905328.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/62_1254905329.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/53_1254905330.jpg
~.~.~

Ngày 16/11/1970 phát hành bộ tem "Thi sĩ Việt Nam: Nguyễn Đình Chiểu"
http://www.truongviet.net/music/102009/67_1254905455.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/6_1254905456.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/21_1254905457.jpg
~.~.~
Ngày 30/11/1970 phát hành bộ tem "Năm quốc tế giáo dục 1970"
http://www.truongviet.net/music/102009/54_1254905458.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/8_1254905459.jpg
~.~.~

Ngày 08/12/1970 phát hành bộ tem “Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 9”
http://www.truongviet.net/music/102009/49_1254905538.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/30_1254905539.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/20_1254905540.jpg
~.~.~
Ngày 09/12/1970 phát hành bộ tem “Đại hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 6” gồm 01 mẫu
http://www.truongviet.net/music/102009/78_1254905541.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/89_1254905542.jpg
~.~.~

Ngày 12/01/1971 phát hành bộ tem “Vũ điệu dân tộc Việt Nam”
http://www.truongviet.net/music/102009/40_1254905671.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/49_1254905672.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/69_1254905673.jpg
~.~.~
Ngày 26/03/1971 phát hành bộ tem “Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng”
http://www.truongviet.net/music/102009/74_1254905674.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/34_1254905675.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/18_1254905766.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/91_1254905767.jpg
~.~.~
Ngày 06/06/1971 phát hành bộ tem “Người phu trạm thuở xưa”
http://www.truongviet.net/music/102009/14_1254905768.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/61_1254905769.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/75_1254905770.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/91_1254905884.jpg
~.~.~
Ngày 19/06/1971 phát hành bộ tem “ Ngày quân lực”
http://www.truongviet.net/music/102009/46_1254905885.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/7_1254905886.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/81_1254905887.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/21_1254905888.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/2_1254905983.jpg
~.~.~
Ngày 20/08/1971 phát hành bộ tem “Thú rừng Việt Nam”
http://www.truongviet.net/music/102009/9_1254905984.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/39_1254905985.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/99_1254905986.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/36_1254905987.jpg
~.~.~
Ngày 28/09/1971 phát hành bộ tem “Mùa gặt”
http://www.truongviet.net/music/102009/75_1254906114.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/20_1254906115.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/2_1254906116.jpg
~.~.~

Ngày 09/10/1971 phát hành bộ tem “Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế”
http://www.truongviet.net/music/102009/93_1254906117.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/94_1254906118.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/83_1254906254.jpg

~.~.~
Ngày 16/11/1971 phát hành bộ tem “Các loại cá”
http://www.truongviet.net/music/102009/78_1254906255.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/86_1254906256.jpg
~.~.~

Ngày 20/12/1971 phát hành bộ tem “Phát triển bưu chính nông thôn”
http://www.truongviet.net/music/102009/35_1254906257.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/94_1254906258.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/16_1254906372.jpg
~.~.~
Ngày 10/01/1972 phát hành bộ tem “Phát triển ngư nghiệp”
http://www.truongviet.net/music/102009/10_1254906373.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/88_1254906374.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/27_1254906375.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/64_1254906376.jpg
~.~.~
Ngày 28/01/1972 phát hành bộ tem “Vua Quang Trung”
http://www.truongviet.net/music/102009/76_1254906474.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/42_1254906475.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/31_1254906476.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/50_1254906477.jpg
~.~.~
Ngày 04/02/1972 phát hành bộ tem "Cộng đồng phát triển"
http://www.truongviet.net/music/102009/39_1254906478.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/39_1254906577.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/18_1254906578.jpg

~.~.~
Ngày 26/03/1972 phát hành bộ tem "Ngày nông dân Việt Nam"
http://www.truongviet.net/music/102009/27_1254906579.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/83_1254906580.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/26_1254906581.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/61_1254906693.jpg
~.~.~
Ngày 18/04/1972 phát hành bộ tem "20 năm phát triển hàng không Việt Nam 1951-1971"
http://www.truongviet.net/music/102009/83_1254906694.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/84_1254906695.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/69_1254906696.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/30_1254906697.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/95_1254906807.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/4_1254906808.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/71_1254906809.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/30_1254906810.jpg
~.~.~
Ngày 05/05/1972 phát hành bộ tem "Cụ đồ nho"
http://www.truongviet.net/music/102009/59_1254906811.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/61_1254906917.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/33_1254906918.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/82_1254906919.jpg
~.~.~
Ngày 15/06/1972 phát hành bộ tem "Nhân dân tự vệ"
http://www.truongviet.net/music/102009/62_1254906920.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/59_1254906921.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/1_1254907016.jpg


~.~.~

Ngày 10/07/1972 phát hành bộ tem "Công khố phiếu"
http://www.truongviet.net/music/102009/98_1254907017.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/11_1254907018.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/35_1254907019.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/41_1254907020.jpg
~.~.~
Ngày 14/08/1972 phát hành bộ tem "Lính thú đời xưa"
http://www.truongviet.net/music/102009/66_1254907172.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/14_1254907173.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/58_1254907174.jpg
~.~.~

Ngày 01/09/1972 phát hành bộ tem "Người thương binh"
http://www.truongviet.net/music/102009/40_1254907175.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/36_1254907176.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/22_1254907274.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/18_1254907275.jpg
~.~.~

Ngày 10/11/1972 phát hành lần thứ 2: bộ tem "Mùa gặt"
http://www.truongviet.net/music/102009/72_1254907276.jpg
~.~.~

Ngày 25/11/1972 phát hành bộ tem "Bình Long anh dũng"
http://www.truongviet.net/music/102009/19_1254907277.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/20_1254907278.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/3_1254907368.jpg
~.~.~

Ngày 30/11/1972 phát hành bộ tem "Năm quốc tế phát triển sách"
http://www.truongviet.net/music/102009/68_1254907369.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/5_1254907370.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/74_1254907371.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/57_1254907372.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/18_1254907441.jpg
~.~.~

Ngày 18/02/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000"
http://www.truongviet.net/music/102009/6_1254907442.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/57_1254907443.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/12_1254907444.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/58_1254907445.jpg
~.~.~
Ngày 24/02/1973 phát hành bộ tem "Chiến thắng Quảng Trị"
http://www.truongviet.net/music/102009/8_1254907546.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/99_1254907547.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/47_1254907548.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/5_1254907549.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/74_1254907550.jpg
~.~.~

Bì thư kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 10/03/1973
http://www.truongviet.net/music/102009/1_1254907644.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/59_1254907645.jpg
~.~.~

Ngày 23/03/1973 phát hành bộ tem "Ngày khí tượng thế giới"
http://www.truongviet.net/music/102009/69_1254907646.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/5_1254907647.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/86_1254907648.jpg
~.~.~

Ngày 26/03/1973 phát hành bộ tem "Ngày nông dân Việt Nam"
http://www.truongviet.net/music/102009/52_1254907744.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/33_1254907745.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/39_1254907746.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/97_1254907747.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/1_1254907748.jpg
~.~.~

Ngày 08/04/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Interpol 1923-1973"
http://www.truongviet.net/music/102009/86_1254907852.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/62_1254907853.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/70_1254907854.jpg

~.~.~
Ngày 17/05/1973 phát hành bộ tem "Ngày viễn thông thế giới"
http://www.truongviet.net/music/102009/20_1254907971.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/73_1254907972.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/55_1254907973.jpg
~.~.~

Ngày 06/11/1973 phát hành bộ tem "Phát triển quốc gia"
http://www.truongviet.net/music/102009/63_1254907974.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/36_1254907975.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/44_1254908107.jpg
~.~.~
Ngày 20/12/1973 phát hành bộ tem "Con trâu"
http://www.truongviet.net/music/102009/21_1254908108.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/67_1254908109.jpg
~.~.~

Ngày 29/12/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền"
http://www.truongviet.net/music/102009/98_1254908110.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/92_1254908111.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/88_1254908229.jpg
~.~.~

Ngày 31/12/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tê"
http://www.truongviet.net/music/102009/84_1254908230.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/21_1254908231.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/39_1254908232.jpg
~.~.~
Ngày 13/01/1974 phát hành bộ tem "Cô lái đò"
http://www.truongviet.net/music/102009/56_1254908233.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/94_1254908352.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/84_1254908353.jpg
~.~.~
Ngày 28/01/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm ngày chiến hữu đồng minh"
http://www.truongviet.net/music/102009/42_1254908354.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/51_1254908355.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/33_1254908356.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/99_1254908453.jpg
~.~.~
Ngày 27/02/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm Hai bà Trưng"
http://www.truongviet.net/music/102009/28_1254908454.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/27_1254908455.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/92_1254908456.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/43_1254908457.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/31_1254908566.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/93_1254908567.jpg
~.~.~
Ngày 26/03/1974 phát hành bộ tem "Ngày nông dân"
http://www.truongviet.net/music/102009/70_1254908568.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/9_1254908569.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/56_1254908570.jpg

~.~.~
Ngày 02/04/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm Hùng Vương"
http://www.truongviet.net/music/102009/76_1254908697.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/4_1254908698.jpg


http://www.truongviet.net/music/102009/32_1254908700.jpg
~.~.~

Ngày 14/04/1974 phát hành bộ tem "Thư viện Quốc gia"
http://www.truongviet.net/music/102009/69_1254908701.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/9_1254908792.jpg
~.~.~
Ngày 01/06/1974 phát hành mẫu tem "Thương binh" in lại giá tiền
http://www.truongviet.net/music/102009/33_1254901367.jpg
~.~.~

Ngày 22/06/1974 phát hành bộ tem "Ngày quốc tế viện trợ"
http://www.truongviet.net/music/102009/82_1254901368.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/88_1254901369.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/10_1254901370.jpg
~.~.~

Ngày 02/07/1974 phát hành mẫu tem "Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng" in lại giá tiền
http://www.truongviet.net/music/102009/14_1254901371.jpg
~.~.~

Ngày 12/07/1974 phát hành bộ tem "Du lịch"
http://www.truongviet.net/music/102009/78_1254901552.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/81_1254901553.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/72_1254901554.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/99_1254901555.jpg
~.~.~
Ngày 18/08/1974 phát hành bộ tem "Hoa lan"
http://www.truongviet.net/music/102009/75_1254901556.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/70_1254901666.jpg
~.~.~

Ngày 01/08/1974 phát hành mẫu tem "Vũ điệu dân tộc" in lại giá tiền
http://www.truongviet.net/music/102009/25_1254901667.jpg
~.~.~

Ngày 01/10/1974 phát hành bộ tem phạt "Các loại bướm" in lại giá tiền
http://www.truongviet.net/music/102009/85_1254901668.jpg
~.~.~

Ngày 09/10/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm đệ bách chu niên liên hiệp bưu chính quốc tế"
http://www.truongviet.net/music/102009/64_1254901669.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/40_1254901670.jpg
~.~.~
Ngày 18/11/1974 phát hành mẫu tem "Ngày khí tượng quốc tế" và mẫu tem "Ngày viễn thông thế giới" in lại giá tiền
http://www.truongviet.net/music/102009/76_1254901800.jpg
~.~.~

Ngày 01/01/1975 phát hành mẫu tem "Mùa gặt" và mẫu tem "Kỷ niệm 50 năm Interpol" in lại giá mặt
http://www.truongviet.net/music/102009/19_1254901801.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/9_1254901802.jpg
~.~.~

Ngày 05/01/1975 phát hành bộ tem "Di tích lịch sử"
http://www.truongviet.net/music/102009/12_1254901803.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/48_1254901804.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/46_1254901933.jpg
~.~.~
Ngày 14/01/1975 phát hành bộ tem "Hội nghị quốc tế nhi đồng và phát triển quốc gia ICCND"
http://www.truongviet.net/music/102009/6_1254901934.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/7_1254901935.jpg
~.~.~

Ngày 26/01/1975 phát hành bộ tem "Thú vui ngày tết"
http://www.truongviet.net/music/102009/50_1254901936.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/42_1254901937.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/97_1254902033.jpg
~.~.~
Ngày 23/02/1975 phát hành bộ tem "Hát bộ"
http://www.truongviet.net/music/102009/27_1254902034.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/92_1254902035.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/40_1254902036.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/42_1254902037.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/71_1254902174.jpg
~.~.~
Ngày 26/03/1975 phát hành bộ tem "Ngày nông dân Việt Nam"
http://www.truongviet.net/music/102009/8_1254902175.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/59_1254902176.jpg

http://www.truongviet.net/music/102009/42_1254902177.jpg
~.~.~

Ngày 01/04/1975 phát hành mẫu tem "Chiến hữu đồng minh" in lại giá mặt
http://www.truongviet.net/music/102009/85_1254902178.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/47_1254902250.jpg
~.~.~
Ngày 01/04/1975 phát hành mẫu tem "Kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tế" in lại giá mặt
http://www.truongviet.net/music/102009/70_1254902251.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/26_1254902252.jpg
~.~.~

Ngày 25/04/1975 phát hành mẫu tem "Phát triển quốc gia" in lại giá mặt
http://www.truongviet.net/music/102009/66_1254902253.jpg
http://www.truongviet.net/music/102009/17_1254902254.jpg

(ST)