LIFE ON PULAU BIDONG

Đảo Pulau Bidong

Ngày xưa ta ra đi...