Provided by Chi Vo
EDITORIAL NOTE: There is sadly no Vietnamese university in the 2012 list of 200 best Universities in Asia. Among the top 200 are: Japan (56 universities), China (48), South Korea (31), Taiwan (20), India (11), Thailand (9), Hong Kong (8), and Malaysia (8).   
There is only one Vietnamese university that cracks the list of the 300 best Asian Universities: the National University of Hanoi. In that 300 university-list, other Southeast Asian countries fare better: South Korea has 55 universities, Malaysia (15), Thailand (12), and the Philippines (5).
Sadly, Communist Vietnam has an inflated number (read fake) of PhD and MD that have not obtained any US patent in many years.
200 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU Á CHÂU

Trần-Đăng Hồng, PhD

http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/09/uni-hongkong.jpg?w=225&h=131

The Hong Kong University of Science and Technology
Hàng năm Công Ty Đánh Giá Đại Học – QS World University Rankings – công bố kết quả đánh giá đại học trên khắp thế giới dựa theo 6 tiêu chuẩn tuyển chọn: (i) Thang điểm về danh tiếng đại học (Academic reputation score), (2) thang điểm danh tiếng về tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại các doanh nghiệp nỗi tiếng (Employer reputation score), (3) thang điểm về sỉ số sinh viên/giáo sư (Faculty – student ratio score), (4) thang điểm về giảng dạy cho quốc tế (International Faculty score), (5) thang điểm về số lượng sinh viên quốc tế (International students score), và (6) thang điểm về tài liệu nghiên cứu (publication) được ghi trong tài liệu tham khảo (citations per Faculty score). Từ 6 thang điểm này kết hợp thành thang điểm tổng kết (Overall score) đánh giá của mỗi đại học.

Trong thượng tuần tháng 9/2012, cơ quan đánh giá QS công bố kết quả toàn cầu (đọc http://khoahocnet.com/2012/09/12/tran-dang-hong-phd-200-dai-hoc-hang-dau-the-gioi-nam-2012/), vùng Châu Mỹ và Á Châu. Riêng Á Châu, QS cho kết quả đánh giá 300 đại học. Ở đây chúng tôi chỉ trình bày danh sách 200 đại học hàng đầu của Á Châu để dễ dàng so sánh với danh sách thế giới (Bảng 1).

Bảng 1. Danh sách 200 đại học hàng đầu của Á Châu năm 2012
(http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2012)
1 – The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong)
2 – National University of Singapore (NUS) (Singapore)
3 – University of Hong Kong (Hong Kong)
4 – Seoul National University (South Korea)
5 – The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)
6 – Peking University (China)
7 – KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology (South Korea)
8 – The University of Tokyo (Japan)
9 – Pohang University of Science And Technology (POSTECH) (South Korea)
10- Kyoto University (Japan)
11 – Osaka University (Japan)
12 – City University of Hong Kong (Hong Kong)
13 – Tokyo Institute of Technology (Japan)
14 – Tohoku University (Japan)
15 – Tsinghua University (China)
16 – Yonsei University (South Korea)
17 – Nanyang Technological University (NTU) (Singapore)
18 – Nagoya University (Japan)
19 – Fudan University (China)
20 – National Taiwan University (NTU) (Taiwan)
21 – Korea University (South Korea)
22 – Kyushu University (Japan)
23 – Hokkaido University (Japan)
24 – Sungkyunkwan University (South Korea)
25 – Zhejiang University (China)
26 – The Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong)
27 – University of Science and Technology of China (China)
28 – Nanjing University (China)
29 – Shanghai Jiao Tong University (China)
30 – Keio University (Japan)
31 – National Tsing Hua University (Taiwan)
32 – University of Tsukuba (Japan)
33 – Hanyang University (South Korea)
34 – Indian Institute of Technology Bombay (IITB) (India)
35 – Universiti Malaya (UM) (Malaysia)
36 – Indian Institute of Technology Delhi (IITD) (India)
37 – National Cheng Kung University (Taiwan)
38 – Mahidol University (Thailand)
39 – Kobe University (Japan)
40 – Ewha Womans University (South Korea)
41 – Kyung Hee University (South Korea)
42 – Waseda University (Japan)
43 – Chulalongkorn University (Thailand)
44 – Hiroshima University (Japan)
45 – Beijing Normal University (China)
45 – Indian Institute of Technology Madras (IITM) (India)
47 – Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) (India)
48 – Hong Kong Baptist University (Hong Kong)
49 – National Chiao Tung University (Taiwan)
50 – National Yang Ming University (Taiwan)
51 – Sogang University (South Korea)
52 – Chiba University (Japan)
53 – National Central University (Taiwan)
54 – National Taiwan University of Science And Technology (formerly National (Taiwan) Institute of Technology) (Taiwan)
55 – Xi’an Jiaotong University (China)
56 – Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) (India)
57 – Sun Yat-sen University (China)
58 – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Malaysia)
59 – University of Indonesia (Indonesia)
60 – National Sun Yat-sen University (Taiwan)
61 – Tokyo Medical and Dental University (Japan)
62 – Osaka City University (Japan)
63đh – Pusan National University (South Korea)
63 đh – Universiti Sains Malaysia (USM) (Malaysia)
64 – Taipei Medical University (Taiwan)
65 – Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) (India)
66 – Tongji University (China)
67 – Nankai University (China)
68đh – Inha University (South Korea)
68đh – University of the Philippines (Philippines)
69 – Hankuk (Korea) University of Foreign Studies (South Korea)
70 – Kyungpook National University (South Korea)
71 – Tianjin University (China)
72 – Nagasaki University (Japan)
73 – Tokyo University of Science (TUS) (Japan)
74 – Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (Malaysia)
75 – Tokyo Metropolitan University (Japan)
76 – Universiti Putra Malaysia (UPM) (Malaysia)
77 – Kanazawa University (Japan)
78 – University of Delhi (India)
79 – Wuhan University (China)
80 – Tokyo University of Agriculture and Technology (Japan)
81 – Yokohama City University (Japan)
82 – Chung-Ang University (South Korea)
83 – University of Seoul (South Korea)
84 – Harbin Institute of Technology (China)
85 – Southeast University (China)
86 – Ateneo de Manila University (Philippines)
87 – National Taiwan Normal University (Taiwan)
88 – Kumamoto University (Japan)
89 – Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) (India)
90 – Okayama University (Japan)
91 – Chiang Mai University (Thailand)
92 – Chang Gung University (Taiwan)
93 – Niigata University (Japan)
94 – The Catholic University of Korea (South Korea)
95 – Shanghai University (China)
96 – Beijing Institute of Technology (China)
97 – Renmin (People’s) University of China (China)
98 – Huazhong University of Science and Technology (China)
99 – University of Ulsan (South Korea)
100 – Hallym University (South Korea)
101 – Beihang University (former BUAA) (China)
102 – Ajou University (South Korea)
103 – Chonbuk National University (South Korea)
104 – University of Science and Technology Beijing (China)
105 – National Chung Hsing University (Taiwan)
106 – Gifu University (Japan)
107 – Osaka Prefecture University (Japan)
108 – National University of Sciences And Technology (NUST) (Pakistan)
109 – Shinshu University (Japan)
110 – Thammasat University (Thailand)
111 – Gunma University (Japan)
112 – Xiamen University (China)
113 – Bandung Institute of Technology (ITB) (Indonesia)
114 – National Chengchi University (Taiwan)
115 – Yokohama National University (Japan)
116 – Konkuk University (South Korea)
117 – Toyota Technological Institute (Japan)
118 – Universitas Gadjah Mada (Indonesia)
119 – Shandong University (China)
120 – Chonnam National University (South Korea)
121 – Lingnan University (Hong Kong) (Hong Kong)
122 – East China University of Science and Technology (China)
123 – East China Normal University (China)
124 – Jilin University (China)
125 – Yamaguchi University (Japan)
126 – Chungnam National University (South Korea)
127 – Gyeongsang National University (South Korea)
128 – Dongguk University (South Korea)
129 – Beijing Jiaotong University (China)
130 – Saitama University (Japan)
131 – University of Miyazaki (Japan)
132 – Nara Women’s University (Japan)
133 – Dalian University of Technology (China)
134 – Kitasato University (Japan)
135 – Airlangga University (Indonesia)
136 – Beijing University of Technology (China)
137 – China Agricultural University (China)
138 – Ochanomizu University (Japan)
139 – Tokai University (Japan)
140 – Inje University (South Korea)
141 – Beijing Foreign Studies University (China)
142 – De La Salle University (Philippines)
143 – University of Calcutta (India)
144 – National Chung Cheng University (Taiwan)
145 – Prince of Songkla University (Thailand)
146 – Mie University (Japan)
147 – Kyoto University of Education (Japan)
148 – University of Santo Tomas (Philippines)
149 – Sichuan University (China)
150 – Yeungnam University (South Korea)

151-160đh – Donghua University (China)
151-160đh – Fu Jen Catholic University (Taiwan)
151-160đh – International Islamic University Malaysia (IIUM) (Malaysia)
151-160đh – Kagoshima University (Japan)
151-160đh – Kyoto Institute of Technology (Japan)
151-160đh – Lanzhou University (China)
151-160đh – National University of Defense Technology (China)
151-160đh – Shizuoka University (Japan)
151-160đh – Sookmyung Women’s University (South Korea)
151-160đh – University of Mumbai (India)
161-170đh – Central South University (China)
161-170đh – King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand)
161-170đh – Kinki University (Kindai University) (Japan)
161-170đh – Kochi University (Japan)
161-170đh – National Taipei University of Technology (Taiwan)
161-170đh – Ritsumeikan University (Japan)
161-170đh – Saga University (Japan)
161-170đh – Sophia University (Japan)
161-170đh – South China University of Technology (China)
161-170đh – Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Malaysia)
161-170đh – Beijing University of Posts and Telecommunications (China)
171-180đh – China Pharmaceutical University (China)
171-180đh – Chungbuk National University (South Korea)
171-180đh – Feng Chia University (Taiwan)
171-180đh – Gakushuin University (Japan)
171-180đh – Hirosaki University (Japan)
171-180đh – Khon Kaen University (Thailand)
171-180đh – Nanjing Agricultural University (China)
171-180đh – Yamagata University (Japan)
171-180đh – Yuan Ze University (Taiwan)
171-180đh – Akita Prefectural University (Japan)
181-190đh – Beijing University of Chemical Technology (China)
181-190đh – Bogor Agricultural University (Indonesia)
181-190đh – Hunan University (China)
181- 190đh – Iwate University (Japan)
181- 190đh – Padjadjaran University (Indonesia)
181- 190đh – Shanghai Normal University (China)
181- 190đh – Soochow University (China)
181- 190đh – Soonchunhyang University (South Korea)
181- 190đh – University of Electronic Science and Technology of China (China)
191- 200đh – Burapha University (Thailand)
191- 200đh – International Christian University (Japan)
191- 200đh – Kasetsart University (Thailand)
191- 200đh – Kyushu Institute of Technology (Japan)
191- 200đh – Multimedia University (MMU) (Malaysia)
191- 200đh – National Taiwan Ocean University (Taiwan)
191- 200đh – Nihon University (Japan)
191- 200đh – Northeastern University (China) (China)
191- 200đh – University of Karachi (Pakistan)
191- 200đh – University of Pune (India)

Như vậy, chỉ có 12 quốc gia và lảnh thổ (như Hồng Kông) có đại học nằm trong 200 đại học hàng đầu của Á Châu.
Bảng 2. Danh sách quốc gia có tên trong danh sách 200 đại học hàng đầu Á Châu năm 2012

 1. Nhật Bản: 56 đại học.
 2. Trung quốc: 48 đại học
 3. Đại Hàn (Nam Hàn): 31 đại học
 4. Đài Loan: 20 đại học
 5. Ấn Độ: 11 đại học
 6. Thái Lan: 9 đại học
 7. Hồng Kông: 8 đại học
 8. Mã Lai: 8 đại học
 9. Indonesia: 6 đại học
 10. Phi Luật Tân: 4 đại học
 11. Singapore: 2 đại học
 12. Pakistan: 2 đại học

Để so sánh sự cố gắng của đại học và của quốc gia, vì năm 2011 QS chỉ tường trình 100 đại học hàng đầu của Á Châu, nên năm nay 2012 chúng tôi so sánh cũng với 100 đại học hàng đầu của Á Châu.

Các quốc không có thay đổi số lượng đại học trong danh sách trong 2 năm 2011 và 2012 là Hồng Kông (6 đại học), Mã lai (5 đại học), Phi Luật Tân (2 đại học), Ấn Độ (8 đại học), Singapore (2 đại học), Pakistan (1 đại học).

Quốc gia có gia tăng đại học trong danh sách là Trung quốc (từ 14 năm 2011 lên 20 năm 2012), Đại Hàn (từ 16 năm 2011 lên 19 năm 2012), và Đài Loan (từ 11 năm 2011 lên 12 năm 2012).

Quốc gia giảm số đại học trong danh sách là Nhật Bản (từ 26 năm 2011 xuống 25 năm 2012), Thái Lan (từ 5 năm 2011 xuống 3 năm 2012), Indonesia (từ 4 năm 2011 xuống 1 năm 2012).

Quốc gia có đại học số 1 Á châu vẫn là Hồng Kông, năm 2012 là The Hong Kong University of Science and Technology (nhảy lên từ hạng 3 năm 2011) , trong lúc năm 2011 hạng 1 là University of Hong Kong, năm 2012 tụt xuống hạng 3 của Á Châu.

National University of Singapore (NUS) của Singapore vẫn giữ hạng 2 suốt trong 2 năm.

Seoul National University số 1 của Đại Hàn nhảy từ hạng 6 năm 2011 lên hạng 4 năm 2012, và đại học Korea Advanced Institute of

Science & Technology nhảy từ hạng 11 năm 2011 lên hạng 7 năm 2012.

The University of Tokyo số 1 của Nhật tụt từ hạng 4 năm 2011 xuống hạng 8 năm 2012.

Đại học Peking University số 1 của Trung quốc nhảy vọt từ hạng 13 năm 2011 lên hạng 6 năm 2012.

Đại học dẫn đầu của Đài Loan là National Taiwan University (NTU) tăng từ hạng 21 năm 2011 lên hạng 20 năm 2012.

Đại học số 1 của Thái Lan là Mahidol University tụt từ hạng 34 năm 2011 xuống 38 năm 2012.

Đại học số 1 của Mã Lai là Universiti Malaya (UM) tăng từ hạng 39 năm 2011 lên hạng 35 năm 2012.

Đại học số 1 của Indonesia là University of Indonesia tụt hạng từ 50 năm 2011 xuống hạng 59 năm 2012.

Đại học số 1 của Phi Luật Tân là University of the Philippines tụt từ hạng 62 năm 2011 xuống 68 năm 2012.

Vị trí của Đại học Việt Nam
Việt Nam không có trong danh sách 100 đại học hàng đầu Á Châu năm 2011, cũng không hiên diện trong số 200 đại học hàng đầu Á Châu năm 2012.

Nếu truy tầm thêm trong danh sách tới 300 đại học Á Châu thì Viêt Nam có 1 đại học duy nhất là Vietnam National University Hanoi, trong lúc đó Đại Hàn có 55 đại học, Mã Lai 15 đại học, Thái Lan 12 đại học, Indonesia 10 đại học và Philippines 5 đại học nằm trong danh sách 300 đại học hàng đầu Á Châu.

Đại học Quốc Gia Việt Nam tại thủ đô Hà Nội với 4 ngàn năm văn hiến nằm đồng hạng với các đại học tỉnh lẻ như Walailak University của Thái Lan, hay University of Brawijaya và Diponegoro University của Indonesia.

Reading, 14/9/2012
Trần-Đăng Hồng, Ph D