EDITORIAL NOTE: The committee prosecuting the crimes of the Vietnamese communists is trying to bring to justice Nguyen Dac Xuan who is accused of ordering the killing of 6,000 people in Hue during the Tet Offensive.
COMMITTEE PROSECUTING THE CRIMES OF THE VIETNAMESE COMMUNISTS

Y BAN TRUY T TI ÁC ĐNG CNG SN VIT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O.BOX No.6147, Fullerton , CA. 92834- USA
ĐT : 626-257-1057. Email: huemauthan1968@gmail.com
Bản văn số : 512/ Ngày 12 tháng 5 năm 20012

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT
Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam trân trọng thông báo cùng đồng bào quốc nội và hải ngoại về việc tên tội phạm chiến tranh Nguyễn Đắc Xuân kẻ đã tàn sát trên 6000 ngàn thường dân Huế vô tội vào Tết Mậu Thân 1968 tại Cố Đô Huế sẽ xuất hiện vào những buổi sinh hoạt của một vài tổ chức và cá nhân trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại bắc và nam California USA trong những ngày sắp đến theo lời mời của những tổ chức và cá nhân nầy.

kẻ đã tàn sát trên 6000 ngàn thường dân Huế vô tội
Nếu sự việc nầy xẩy ra, thì đậy là một thách đố của đảng cộng sản Việt Nam đối với cộng đồng người Việt tỵ nam tại hải ngoại. Ủy ban chúng tôi trân trộng thông báo cùng đồng bào quốc nội và hải ngoại biện pháp đối phó của UBTTTAĐCSVN như sau:
1) Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ trực diện tố cáo sự hiện diện của tên sát nhân Nguyễn Đắc Xuân với các cơ quan Cảnh Sát địa phương, FBI, và Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ (Home Land Security).
2) Yêu Cầu tổ hợp luật Sư Quốc tế Olthuis Kleer Towshend của Ủy Ban Truy Tố Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi tố và xin lệnh Tòa bắt giữ tên tội phạm chiến tranh Nguyễn Đắc Xuân theo thủ tục khẩn cấp tại tòa án thộc Tiểu Bang California, USA.

3) Truy Tố những kẻ tòng phạm như:
Mời, giúp phương tiện tài chánh, chứa chấp, cung cấp phương tiện di chuyển, nơi trú ngụ cho tên tội phạm Nguyễn Đắc Xuân trong thời gian tội phạm Nguyễn Đắc Xuân có mặt tại Hoa Kỳ.
4) Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng San Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ tại những nơi có sự hiện diện của tên sát nhân Nguyễn Đắc Xuân.

5) Chúng tôi thiết tha kiêu gọi đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại tích cực tham gia.
Trân trọng
Thừa ủy nhiệm UBTTTAĐCSVN

Liên Thành