EDITORIAL NOTE: This picture says it all. The Hanoi government has failed to provide the basic elements of hygiene thus health care in Vietnam. The mass of people who do not have access to clean water use the polluted water of the Mekong River to wash their food, clean themselves, and get rid of their wastes. One can derive that villagers will get infested with bacteria and parasites and death rate would be high from treatable infectious diseases.
The 21st century Vietnam remains a 17-18th century country as far as hygiene and basic needs are concerned.
HYGIENE IN VIETNAM

Cảnh: Ông ngồi trước ị thối, ông phía sau rửa rau này, được ghi lại trên sông Mê Kông, đoạn Cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang). Hình ảnh đã nói lên tất cả, không còn nói được gì thêm nữa, về vệ sinh môi trường - an toàn thực phẩm mà các bác nhà ta vẫn hô hào đều đặn, mỗi tháng mỗi năm ở mọi miền Tổ quốc (Nguồn hình:Viễn Sự FB).