Provided by Binh Clow

Transportation in Vietnam

Nếu ai muốn chứng kiến những màn trình diễn xiếc siêu đẳng, hãy tham gia giao thông Việt Nam để có những kinh nghiệm để đời.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x7.jpg

"Cào cào cõng châu chấu".

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x1.jpg

Những nghệ sĩ giữ thăng bằng.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x10.jpg

Siêu xe thồ?

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x11.jpg

Xe kéo xe.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x12.jpg

Chuyến xe người và lợn.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x13.jpg

Tay lái siêu đẳng.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x14.jpg

Chở người yêu đi chơi, hết xăng thì chuyển sang đi xe đạp.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x15.jpg

Làm thế nào để trèo lên xe?

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x2.jpg

Quá tài tình!

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x3.jpg

Bám chắc kẻo ngã dập mông!

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x4.jpg

Người kéo xe.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x5.jpg

Thô sơ thồ động cơ.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x6.jpg

Khi đi qua chỗ ngập.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x8.jpg

Tay túi, tay trẻ con.

http://media12.baodatviet.vn/2012/09/02/C140354_x9.jpg

Hai người bốn xe.